Kivisillutise planeerimine

Kivisillutis muudab aia korrapäraseks ja piiritletuks. Hoolikalt teostatud pinnad on vastupidavad, ilusad ja kergesti hooldatavad.
Kivisillutis on oluline element ja sageli ka õueala kõige kallim ruutmeeter. Vanarahva ütlus – hea planeerimisega on pool tööd tehtud – sobib iseloomustama ka sillutustöid.

Kõige olulisem kivisillutise planeerimisel ja paigaldamisel on pinnase kaardistamine, hoolikalt teostatud aluspinnatööd, piisav eelarve, õige mõõdistamine, sobivate kivide valimine ja paigaldamine. Nõuandeid ja abi saate K-rauta müügikonsultantidelt.

Mõõdista õigesti

Käiguradade ja teede mõõdistamisel tasub mõelda kasutusotstarbele. Kas teerajal kõnnitakse üksinda, kõrvuti, sõidetakse kärude, ratastooli või sõidukitega. Kui teed ei kasutata sageli, piisab sammukividest.

Ühe inimese poolt kasutatava tee soovitatav laius on 60 cm. Takistusteta liikumiseks mõeldud teeraja miinimumlaius on 90 cm, kahele inimesele kõrvuti kõndimiseks 120 cm. Autoteena kasutatava tee laius peab olema vähemalt 2,5–3 m. Parkimiskoha minimaalne suurus on 2,5 x 5 m. Lisaks tuleb arvestada sõiduki pöörderaadiusega. Näiteks sõiduauto välisraadius on kuus meetrit, seega on vaja piisavalt ruumi.

Kõnniteekivide piisav paksus on 60 mm, aga võib kasutada ka õhemaid betoonkive või -plaate. Sõidutee betoonkivid peaksid olema 80 mm paksused, ei sobi plaadid ega kiltkivi. Looduslikest kividest on tänavakivid ja täringukivid ning erinevad betoonkivid kõige paremaks katteks teedele, kus sõidetakse ka autodega. Plaadid kipuvad autode poolt tekitatava suure punktkoormuse all kergesti pragunema, mistõttu neid ei ole mõistlik kasutada.

Tasanda kõrguste erinevused

Kõrguste erinevusi saab aias vähendada ja kasutada pinnast kalletel ja muldkehadel. Jälgi, et kalded ei jääks liiga järsud ja muldkehad oleksid hoolikalt toestatud. Ka vundamendi- ja aluspinnatööd tuleb teha sama hoolikalt kui käigu- ja sõiduteedel, et vältida külmakahjustusi. Lisaks tuleb paljudesse kohtadesse ja üle 70 cm kõrguste müüride korral valada müüride alla betoontaldmik ja toestada see armatuuriga.

Murualal oleva müüri alaserva tasub jätta väike kiviäär, mille peal saab liikuda muruniiduki ratas. Nii on muru niitmine lihtsam ja äärde ei jää eraldi viimistlemist vajavat rohusiilu.

Käepärasema toestuse muldkehadele saad erinevatest looduslikest või betoonist müürikividest. Neid on üsna lihtne laduda ja seda tuleb teha kerge kaldega nõlva suunas.

Püstasendis müürikivide ja kasvupinnase vahel on oluline kasutada külmaisolatsiooniplaate ja filterkangast, et kividest õhkuv külm ei vigastaks taimede juurestikku ning et juured ei kasvaks kivide vahele. Samas ei saa filterkangast kasutada istutusalade all, kuna see takistab taimedel pinnasest loodusliku vee saamist.

Kallakud võib katta taimede või tänavakividega. Kivide paigaldusliiva hulka võib segada tsementi, mis muudab selle vastupidavamaks. Vuugid kõvenevad ja on puhtad ning umbrohuga ei teki probleeme.

Kokkuhoid tänu ühishankele

Kivide ostmisel ja töövõtjate palkamisel tasub arutada ühisoste koostöös naabritega. Suuremates kogustes ostetud pinnas ja kivid on väikeste kogustega võrreldes odavamad, sest transpordikulud on väiksemad.

Kivitööde tegemine nõuab aega ja hoolikust. Suvepuhkust ei pea tingimata sellele kulutama, kuna kivitöid võib vabalt teha ka sügisel. Ka töövõtjaid on sügisel lihtsam leida.

Kui kasutad töövõtjaid, küsi pakkumist erinevatelt ettevõtjatelt. Leppige tööd ja hind eelnevalt kokku. Sõlmige leping alati kirjalikult. Projekteerijalt tasub küsida abi nii lepingu koostamisel kui ka tööde järelevalve osas. Ehitusjärelevalve teostaja tagab, et töö teostatakse projektide ja lepingute kohaselt, järgides head ehitustava.