Seinavärvi eluiga pikeneb põhjalike ettevalmistustöödega

Kuigi tapeet tekitab koduse ja hubase tunde, on värvitud seinad mõnes eluruumis praktilisem lahendus.

Viimase kasuks räägib eelkõige see, et tänapäeva värvid on pestavad, mistõttu on värvitooni lihtsam vahetada.

Seinte värvimisel on kõige olulisem aluspinna põhjalik ja korralik ettevalmistamine. Kuigi tegu on kõige aeganõudvama ja töömahukama ettevõtmisega, on see vältimatu, sest ainult värvimisega aluspinna vigu peita ei õnnestu. Lisaks halvendab mittepiisav eeltöötlus nii pinna vastupidavust kui ka väljanägemist: kui aluspind ei ole piisavalt siledaks pahteldatud, toob värvimine ebatasasused veelgi enam nähtavale, sest värvipind on läikivam kui pahtlipind.


Peale korralikult ettevalmistatud aluspinna kindlustavad kauni lõpptulemuse head töövahendid, kvaliteetsed ning pinnale sobivad tooted ja õigesti teostatud värvimine. Töö planeerimisel tasub arvestada, et 75% kogu tööajast läheb pinna ettevalmistamisele ja vaid 25% värvimisele.


Ettevalmistustööd

Enne värvimist tuleb kontrollida pindade seisukorda. Kui värvitavas seinas on tapeet, siis tuleb veenduda, kas see on korralikult seina küljes kinni. Osaliselt lahtine või halvasti kinnitatud tapeet tuleb eemaldada. Parima ja ühtlasema tulemuse saavutamiseks peaks pinnalt eemaldama kogu tapeedi.

Seejärel peab välja arvutama töödeldava pinna suuruse, et teada saada vajalik pahtli- ja värvikogus. Et pärast seinte värvimist ei peaks põrandaid välja vahetama, tuleb põrand katta kile, ehituspapi või vanade ajalehtedega. Mittevärvitavad pinnad (lülitid, liistud jne) saab katta maalriteibiga.

Tapeeditud pinna värvimiseks ettevalmistamine:

• Puhasta pinnad, eemalda vanad tapeediliimi jäljed, tolm ja mustus. Vana tapeedi eemaldamiseks on mitmeid mooduseid, näiteks piserda tavaline vesi pinnale ja oota kuni tapeet on märgunud. Võimalik on endale soetada ka spetsiaalne tapeedieemaldusvahend. Vinüültapeetidelt eemaldatakse esmalt vinüülikiht ja kihilistel tapeetidel pinnakiht, et tagada tapeedi korralik märgumine.   

• Enne pahteldamise alustamist on soovitav pinnad katta alküüdkruntvärviga, mida on 20-30% värvi mahust vedeldatud vedeldiga. Kruntimine ehk alusvärviga katmine on vajalik selleks, et siduda viimased tolmu ja liimi jäägid. See omakorda moodustab hea aluspinna nakkuvuse.

• Pahtelda pind ühtlaseks peen- või kergpahtliga. Pahteldamisel kasuta terasest pahtlilabidaid laiusega 100-600 mm, olenevalt pinna suurusest ja ebatasasusest. Mida hoolsamalt pahteldad, seda vähem tuleb pinda lihvida ja seda väiksem on pahtli kulu. Pahteldama peab tavaliselt kaks korda, sest pahtel kahaneb kuivades.

• Kuivanud pahtlipind lihvi liivapaberiga (nr 150-180) ning kasuta lihvklotsi või -alust, suuremate pindade lihvimiseks kasuta pikendusvarrega lihvalust. Lihvimisel kasuta tolmumaski, mis kaitseb hingamisteid lihvimistolmu eest. Kergpahtliga pahteldatud pinna lihvimisel tuleb kasutada ka kaitseprille.

• Korista ja puhasta tööruum enne värvimist tolmust: lateksvärv ei nakku tolmusele pinnale ja värskelt värvitud pinnale ladestunud tolm rikub värvipinda.

Sobiva ja ohutuima värvi valimine

Sobivat seinavärvi valides tuleb eelkõige silmas pidada ruumi kasutusotstarvet.  Samuti on oluline vaadata värvi läikeastet.

Värvikaardi järgi värve valides tuleb arvestada, et need mõjuvad erinevas valguses erinevalt. Näiteks ei näi enamik värvitoone tehisvalguses samasugustena kui päevavalguses ja erinevatest valgusallikatest sõltub, millisena silm värvitooni tajub. Seetõttu tuleb värvikaarti või –näidist vaadata nii päeval kui õhtul tehis- kui ka päevavalguses.


Samuti mõjuvad värvid suurel pinnal pisut teistmoodi kui tillukesel värvinäidisel. Enamasti mõjuvad heledad ja pastelsed toonid suurel pinnal tunduvalt intensiivsemate ja pisut tumedamatena, tumedad aga vastupidi – heledamate ja pastelsematena. Et lõpptulemusena seinale jäävat tooni näha, võib osta väikse koguse värvi ja teha proovivärvimine. Arvesta, et purgis on värv heledam kui värvinäidisel. Alles kuivamisel muutub toon tumedamaks ja võtab oma lõpliku, värvikaardile vastava tooni.


Siseruumide värvide valiku puhul on soovitav suuremat tähelepanu pöörata ka selle keskkonnasäästlikkusele ning valida tooted, mis sisaldavad vähem ohtlikke aineid. Arvestama peaks, et värv, mille oma tuppa valida, avaldab otsest mõju eluruumide õhu kvaliteedile ning seeläbi ka elanike heaolule ja tervisele. Eelistada võiks veepõhiseid värve, mis sisaldavad ohtlikke orgaanilisi aineid vähesel määral või milles ei ole neid üldse. Vastav informatsioon on olemas pakendi tagaküljel – ökomärgis annab tunnistust sellest, et värv sisaldab vähem ohtlikke aineid ja seeläbi on ka usaldusväärsem.

Vaata K-rauta laia värvivalikut siit.

Seinte värvimine

Enne värvimist kata seinakontaktid, lülitid, liistud jne maalriteibiga kinni. Kuna üldiselt ei värvita seinu laeni, siis kasuta 5-10 cm laiust maalriteipi, et lae äär kinni katta. Eemalda teip kohe pärast viimase värvikihi kandmist, sest hiljem võib kuivanud värv koos teibiga lahti tulla. Lisaks jälgi, et värvitava pinna, värvi ja õhu temperatuur oleks vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Sobivaim temperatuur värviga ruumis töötamiseks on +15-18°C. Sooja ilmaga võib töö ajaks aknad avada, kuid vältida tuleb liigset tuuletõmmet.

• Alustuseks kata pind kruntvärviga. Seejärel alusta värvimist, kusjuures alustada tuleb alati laest – nii väldid värvipritsmete sattumist valmis seina- ja põrandapinnale. Viimane värvitõmme tee alati suunaga alt üles, sest nii surud vähem rullile peale ning ei rulli paksemat värvikihti seina alaossa.

• Seina värvimist alusta akna suhtes vasakpoolsest nurgast (kui oled paremakäeline). Nurga värvimisel kasuta pintslit või nurgarulli. Kindlam on värvida väikese rulliga ette ka lae ja põrandaga külgnevad seinaääred. Nii saad suure rulliga vabamalt liikuda ja ei ole ohtu, et seinavärvi satuks näiteks laepinnale.

• Seejärel värvi sein 3-4 värvirulli (ehk 70-100 cm) laiuselt, alustades pinna värvimist liikudes aknast vasakule (kui oled paremakäeline). Nii järk-järgult edasi liikudes jääb pind ühtlane ja ilma jätkukohtadeta. Värvimisel kasuta 18 või 25 cm laiust keskmise või madala karvapikkusega rulli. Töö läheb hõlpsamini kui kasutad pikendusvart.

• Värvi liistude, ukse- ja aknaraamide, seinakontaktide ja lülitite ümbrused pintsli või väikese rulliga. Radiaatori tagused ja muud raskesti ligipääsetavad pinnad värvi spetsiaalse pika varrega pintsli või rulliga.

• Kui esimene värvikiht on kuivanud (2-3 h), värvi sein ka teist korda, et saada ühtlaselt kaetud pind.

• Lahustipõhiste värvidega värvimisel kontrolli, et ruum oleks piisava tuulutusega.

• Tööpausi ajaks paki värvirull kilekotti ja pintsel pane sobiva vedeldiga täidetud purki. Puhasta töövahendid kohe pärast töö lõpetamist, siis saad neid kasutada ka edaspidi.

• Ära vala värvitoodet ega vedeldit kanalisatsiooni, veekogusse või pinnasesse. Isegi mitte siis, kui toode on veega vedeldatav. Vedelad värvijäägid tuleb viia kahjulike ainete kogumispunkti või lasta kuivada ja viia prügimäele koos tühjade purkidega.


Martin Tõru, K-rauta siseviimistluse tootejuht