Energiaaudit ja termopildistamine

K-rauta Energiauuring koosneb järgmistest osadest:
• termograafiline pildistamine;
• hoone sisekliima uuring;
• soojustamise otstarbekuse analüüs.

Termograafiline pildistamine
Termograafilise (soojus-)pildistamise käigus mõõdetakse infrapuna kaameraga hoone sise- ja välispinna temperatuure. Keerulisemates olukordades on termograafiline analüüs asendamatuks abiks ehitusekspertidele ja projekteerijatele.
Termopilt illustreerib ilmekalt ehitusvigasid ning aitab mõista konstruktsioonides toimuvat.
Termopiltidelt saadud info põhjal hinnatakse külmasildade kriitilisust ning seinte/lagede soojapidavust.
Termopildistamise tulemusel sünnib aruanne, mis annab hinnangu hoone soojustehnilisele olukorrale ning külmasildade olulisusele temperatuuriindeksi abil.
Termograafiline mõõdistamine sobib kõigile hoonetele ja nende osadele (puit, betoon, kivi, paneel, savi jne) kui välis- ja sisetemperatuuri vahe on vähemalt 10 kraadi.

Hoone sisekliima uuring
Kodu hea sisekliima aluseks on eelkõige soe ja puhas õhk.
Enamjaolt on siseruumides probleemiks inimese enda eraldatud süsihappegaas (CO2) - see gaas on suure kontsentratsiooni korral inimestele mürgine. Puhta õhu tagab ruumides sobiv ventilatsioon.
Sisekliima uuringuga mõõdetakse ventilatsiooni toimimist CO2 taseme järgi. Lisaks näitab CO2 suur hulk ka muu hõljumi, nt tolmu suurt kontsentratsiooni, mis võib tekitada allergiat.
Uuringu käigus mõõdetakse ka hoone õhu temperatuuri ja niiskust. Talvisel ajal on oluline, et õhuniiskus ei ületaks 45%. Liigse õhuniiskuse ja halva ventilatsiooni korral on ruumides hallituse tekke oht.
Oma kodu sisekliima vastavust normidele on Eestis võimalik hinnata standardi EVS 839:2003 alusel.

Soojustamise otstarbekuse analüüs
Termograafilises analüüsis on soojuspiltide juures välja toodud külmade punktide temperatuuriindeksid, mille alusel saab otsustada nende kohtade soojustamise olulisust ja vajalikku ulatust.
Termograafilise analüüsi käigus saadud andmete põhjal on võimalik arvutada välja seinte/lagede kaudne soojapidavus, mida on võimalik võrrelda Eestis kehtivate normidega.
Seina/lae soojapidavuse tõstmiseks antakse soovitused tabeli kujul. Tabelis on näidatud, kui suur on energiasääst 1m2 kohta vastavalt soovitatud materjalile ja selle paksusele.

NB! Seina soojapidavuse arvutusi ei saa teha kui konstruktsioonidesse on välisõhu juurdepääs, sest külm õhk jahutab maha isolatsioonimaterjali.
K-rauta energiauuringu aruande kokkuvõttes antakse viited tänapäevastele normidele vastavatele ehituslahendustele.

Lisainfot energiauuringute kohta saab kõikidest K-rauta kauplustest erakliendihalduritelt.