AS Kesko Senukai Estonia tarbijamäng „Osta Lemmikkaardiga vähemalt 40€ eest ja võida Hyundai i20“

Auhind: sõiduauto Hyundai i20

TARBIJAMÄNGU TINGIMUSED

ÜLDINE

 1. Tarbijamäng „Osta Lemmikkaardiga vähemalt 40€ eest ja võida Hyundai i20“ on 07.02-09.03.2020 toimuv tarbijamäng (edaspidi: kampaania), mida korraldab AS Kesko Senukai Estonia, registrikoodiga 10026621, asukohaga Pärnu mnt 102C/Jalgpalli tn 1, Tallinn 11312 (edaspidi: korraldaja). Kampaania toimub K-rauta veebilehel k-rauta.ee/autoloos.
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt kampaaniareeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 3. Kampaanias saavad osaleda Lemmikprogrammiga liitunud isikud, kes :
  • on vähemalt 14-aastased;  
  • on sooritanud kampaania perioodil vähemalt 40-eurose ostu ükskõik millises K-rauta kaupluses,
  • on registreerinud ostul oma Lemmikkaardi;
  • on registreerinud ostutšeki K-rauta veebilehel k-rauta.ee/autoloos;
  • kes vastavad muus osas kampaania reeglitele.
 4. Kampaanias ei saa osaleda korraldaja töötajad, nende perekonnaliikmed ega kampaania korraldamisega otseselt seotud isikud.
 5. Kampaania auhind on sõiduauto Hyundai i20.

OSALEMINE

 1. Loosimises osalemiseks peab Lemmikkaardi omanik kampaaniaperioodil 07.02 – 09.03.2020 ostma K-rauta Eesti  kauplustest vähemalt 40 (neljakümne) euro eest ja registreerima oma ostu isikustatud Lemmikkaardi.
 2. Ost tuleb registreerida K-rauta kampaanialehel k-rauta.ee/autoloos täites registreerimisvormi kõik väljad - ostu eest väljastatud ostutšeki number ja kontaktandmed. Ost tuleb registreerida ajavahemikul 07.02.2020 algusega kell 00:00 kuni 09.03.2020 kell 23:59.
 3. K-rauta klient võib osaleda kampaanias mitu korda. Iga uus registreeritud ostutšekk väärtusega alates 40 eurost sõltumata ostusumma suurusest annab loosimises ühe hääle. Ühe ostutšeki mitmekordne registreerimine on keelatud.
 4. Osaleja peab alles hoidma loosimises osalemise aluseks oleva ostutšeki kuni kampaania lõpuni.

LOOSIMINE

 1. Auhinna loosimine toimub Tallinnas, AS Kesko Senukai Estonia kontoris. Auhind loositakse välja 10.03.2020.
 2. Loosimisel osalevad kõik k-rauta.ee/autoloos lehel hiljemalt 09.03.2020 kell 23:59 registreeritud ostutšekid, mis vastavad käesoleva kampaania tingimustele.
 3. Auhinna loosib juhuslikkuse alusel kõikide registreeritud tšekkide vahel välja arvuti.
 4. Võitjaga võetakse ühendust telefoni või meili teel hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates loosimisest ning tema eesnimi avaldatakse K-rauta Eesti Facebooki lehel.
 5. Võitja peab auhinna kättesaamisel esitama isikut tõendava dokumendi ja allkirjastama vastuvõtmise akti.
 6. Korraldaja filmib kampaania auhinna üle andmist Võitjale.
 7. Korraldajal on õigus võitu mitte väljastada juhul, kui:
  • Võitja ei esita isikut tõendavat dokumenti;
  • Võitja on esitanud valeandmed või jätnud täitmata nõutud välja;
  • Võitjaga ei saadud tema esitatud telefoninumbril või meiliaadressil ühendust 3 päeva jooksul alates loosimise tulemuste selgumisest;
  • Võitja ei ilmu võitu kokkulepitud ajal ja kohas vastu võtma;
  • Võitja on mistahes viisil rikkunud kampaania reegleid.
 8. Juhul, kui auhind jäetakse välja andmata eeltoodud punktis toodud põhjustel, on korraldajal õigus loosida välja uus auhinnasaaja.
 9. Kampaanias osalemiseks peab osaleja registreerumisel edastama järgmised kohustuslikud andmed – ees- ja perekonnanimi, isikukood, linn/vald, e-mail, telefon. Korraldaja veebilehel k-rauta.ee/autoloos avaldatud ankeedi täitmisega annab kampaanias osaleja korraldajale nõusoleku töödelda oma isikuandmeid kampaaniaga seotud eesmärgil ja ulatuses, samuti isikuandmete säilitamiseks 5 aasta jooksul peale kampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks. Isikuandmete töötlemisel lähtub kampaania korraldaja kampaania reeglitest, K-rauta privaatsuspoliitikast ja isikuandmete kaitse seadusest.
 10. Kampaania korraldaja kinnitab, et töötleb kampaanias osalejate isikuandmeid kohaldades ja järgides kõiki isikuandmete kaitse põhimõtteid ning töötleb isikuandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik kampaania läbiviimiseks.
 11. Kampaanias osalemisega annab osaleja kampaania korraldajale nõusoleku võidu korral kasutada võitja eesnime meedias, reklaamides, PR kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest tasu maksmata või täiendavat kokkulepet sõlmimata.
 12. Auhind antakse üle K-rauta Tondi kaupluses, asukohaga H. Tammsaare tee 49, 11316 Tallinn, korraldaja ja võitja kokkulepitud ajal.

AUHIND

 1. Auhinnaks on 1 (üks) sõiduauto Hyundai i20. Auhinna väärtuseks on 11 190 eurot.
 2. Auhinna autol on K-rauta logoga reklaamikleepsud. Auhinna vastuvõtmisel kohustub Võitja kasutama sõiduautot vähemalt 1 aasta kleepsudega.
 3. Sõiduki tehase garantiide säilitamiseks on auhinna saajal kohustus täita sõiduki müüja kehtestatud garantii- ja hooldusnõudeid (sh. tasulisi).

LÕPPSÄTTED

 1. Kampaania auhinda ei saa asendada teist liiki auhinnaga ega hüvitata rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.
 2. Võitjale auhinna üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
 3. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või võitjale üle andmata või asendada teist liiki samaväärsete auhinnaga, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia ja K-rauta kampaanialehe, kodulehe või Facebooki vahendusel.
 4. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
 5. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult hiljemalt 09.04.2020 Kampaania korraldaja asukohta AS Kesko Senukai Estonia, asukoht: Pärnu mnt 102c/Jalgpalli 1, Tallinn 11312 märksõnaga „Lemmikprogrammi tarbijamäng“ või meiliaadressile [email protected]. Pretensioonid lahendatakse 15 kalendripäeva jooksul.
 6. Lisainfo kauplustest, k-rauta.ee/autoloos või meiliaadressilt [email protected]