Liitu SMART NET lojaalsusprogrammiga ja säästa! Liitu

E-poe kasutustingimused

1.              Üldsätted
1.1.         See ostueeskiri koos eeskirjas nimetatud dokumentidega on ette nähtud teabe edastamiseks ettevõtte UAB Kesko Senukai Digital (Müüja) kohta ning selles e-poes kaupa (Kaup) soetavatele isikutele (Ostja) e-poes müüdava kauba müügitingimuste (Eeskiri) kohta.
1.2.         Seda eeskirja rakendatakse Kauba müümisel kõigi Müüja ja Ostja vahel sõlmitavate lepingute (Leping) puhul. Enne Kauba tellimist e-poest palume Eeskirja tähelepanelikult läbi lugeda ja veenduda, et olete sellest õigesti aru saanud. Palume pöörata tähelepanu sellele, et enne tellimuse lõpetamist on Ostja kohustatud kinnitama, et ta on nõus Eeskirjaga ning Privaatsuspoliitikaga, kui aga Ostja keeldub seda tegemast, siis ei ole tellimuse lõpetamine ja Kauba tellimine võimalik.
1.3.         Ostjal on soovitatav see Eeskiri kasutamiseks välja printida või salvestada.
1.4.         Samuti teavitame, et seda Eeskirja võidakse muuta peatükis 6 sätestatud korras. Kauba tellimisel soovitame iga kord Eeskiri uuesti läbi lugeda, et Ostja oleks veendunud, et ta saab täielikult aru, millistel tingimustel ta konkreetsel juhul tellimuse teeb. Seda Eeskirja uuendati viimast korda 11. mail 2022. a.
1.5.         See Eeskiri ja kõik Müüja ja Ostja vahel sõlmitud Lepingud koostatakse riigikeeles.
 
2.              Teave Müüja kohta
2.1.         Seda Eeskirja rakendatakse Kauba soetamisel aadressil https://www.k-rauta.ee/. Müüja on UAB Kesko Senukai Digital, Leedu Vabariigis nõuetekohaselt registreeritud ja tegutsev ettevõte, juriidilise isiku registrikood: 304144008, asukoha aadress Kareivių g. 11B, Vilnius, LT-09109. Andmeid juriidilise isiku kohta kogutakse ja säilitatakse Leedu Vabariigi Juriidiliste isikute registris, registripidaja on Riigiettevõte Registrikeskus. Müüja käibemaksukohuslase kood on KMKR EE102077481.
2.2.         Rohkem teavet Müüja kohta on esitatud jaotises „Meist“.
2.3.         Müüja kontaktteave on esitatud jaotises „Kontaktid“.
 
3.              Kaubad
3.1.         E-poes esitatud Kauba kujutised on illustreeriva iseloomuga. Vaatamata sellele, et Müüja on teinud kõik endast oleneva selleks, et Kauba värvid oleks kujutatud võimalikult täpselt, ei saa Müüja tagada, et Ostja seadme ekraan kajastab Kauba värvitoone täpselt. Ostja mõistab, et Kaubad võivad pisut erineda piltidel kujutatust.
3.2.         Kaupade pakendid võivad erineda neist, mis on esitatud e-poe fotodel.
3.3.         Kui ei ole selgesõnaliselt märgitud teisiti, on kõik Kaubad e-poes saadaval. Kui tellitud Kaup on otsa lõppenud, teavitatakse Ostjat viivitamatult e-posti teel või muul viisil (telefoni ja/või SMS-i teel) ning selle Kauba tellimus tühistatakse.
3.4.         Müüjal on õigus seada üksiktellimuse puhul konkreetsele tootele minimaalne ja/või maksimaalne tellimiskogus.
 
4.              Isikuandmete töötlemine
4.1.  Müüja töötleb Ostja isikuandmeid, juhindudes Privaatsuspoliitikast. Arvesse võttes seda, et Privaatsuspoliitikasse on märgitud Eeskirja olulised põhimõtted, soovitame Ostjal need tähelepanelikult läbi lugeda ja veenduda, et kõik Privaatsuspoliitika põhimõtted on talle arusaadavad ja vastuvõetavad.
 
5.              Ostu-müügilepingu sõlmimine
5.1.         Selles e-poes saavad Kaupa soetada järgnevad Ostjad:
a)             füüsilised isikud, kes on vähemalt 14 (neljateistkümne) aasta vanused;
b)             juriidilised isikud.
5.2.         Kinnitades Eeskirjaga tutvumist, kinnitab isik, et tal on õigus sellest e-poest Kaupa soetada.
5.3.         Müüja sätestatud Kauba tellimise kord annab Ostjale võimaluse enne tellimuse lõplikku esitamist see üle kontrollida ja võimalikud vead parandada. On soovitatav, et Ostja loeks enda koostatud tellimust hoolikalt ja kontrolliks seda igal tellimuse edastamise etapil.
5.4.        Tellitud Kauba maksumus ei tohi olla väiksem kui Ostukorvi miinimumsumma, mille tegelik suurus on märgitud jaotises "Toodete kohaletoimetamine ja kättesaamine K-rauta e-poest" 
5.5.         Leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks sellest hetkest, kui Ostja on veebipoes kokku pannud oma Ostukorvi, märkinud ära Ostja ees- ja perekonnanime (ladina tähtedega) ja kohale toimetamise aadressi, täpse postiindeksi, on valinud makseviisi ja tutvunud selle Eeskirjaga ning vajutab nupule „Telli“ ja tasuda tellimuse eest või valida punkti 11.1 alapunktis b nimetatud makseviis. Müüjal on õigus võtta ühendust Ostjaga tellimuses märgitud telefoninumbril sõlmitud lepingu küsimustes või lepingu täitmisel ilmnenud ebaselguste lahendamiseks.
5.6.         Kui ostja esitab ja tasub tellimuse või valib punktis 11.1 b) nimetatud makseviisi, saadetakse talle tellimuse kättesaamist kinnitav e-kiri.
5.7.         Peale tellimuse vormistamist saadab Müüja Ostjale e-kirja ja/või lühisõnumi, teatades, et Kaup on Ostjale saadetud või on valmis kauplusesse järele tulemiseks (olenevalt valitud tarneviisist).
5.8.         Kõik Ostja ja Müüja vahel sõlmitud Lepingud (tellimused) registreeritakse ja säilitatakse e-poe andmebaasis.
5.9.         Lepingu sõlmimisel annab Ostja oma nõusoleku, et ostu sooritamise ajal märgitud e-posti aadressile saadetakse talle tellimuse elektrooniline käibemaksuarve, millele on märgitud ostu andmed. Käibemaksuarve saadetakse e-postiga tööpäevadel 6 (kuue) tööpäeva jooksul sel hetkest, kui Ostja võtab kauba vastu või kui Müüja edastab Kaubad kullerile (kui Kaubad toimetatakse Ostjale kätte, kasutades kulleri teenuseid). Tuleb märkida, et käibemaksuarve kirjutatakse välja kullerile Kauba üleandmise või Kauba kättesaamise (sõltuvalt sellest, milline Kauba kohale toimetamise viis oli valitud ning milline Müüja tarnijatest sel konkreetsel juhul Kaupa tarnib) kuupäevaga.
5.10.         Sel juhul, kui Müüjal ei ole võimalik Kaupa müüa, näiteks seetõttu, et Kaupa laos ei ole, kuna Kaup ei ole enam müügil, või vea tõttu, mis on seotud e-poes sätestatud hinnaga, nagu see on sätestatud Eeskirja punktis 9.5, siis teavitab Müüja Ostjat sellest e-posti teel või muude sidevahenditega (telefoni ja/või SMS-i teel) ja tellimust ei täideta. Sel juhul, kui Ostja on juba Kauba eest tasunud, tagastab Müüja tasutud summa 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul.
 
6.              Õigus muuta eeskirja
6.1.         Müüja jätab enesele õiguse muuta seda Eeskirja, kaasa arvatud, kuid mitte piirdudes, seoses:
a)             maksetingimuste muutumisega;
b)             kohandatavate õigusaktide muutumisega.
6.2.         Kauba igakordsel tellimisel kehtib Müüja ja Ostja vahel sõlmitava Lepingu puhul tol hetkel kehtiv Eeskirja redaktsioon.
6.3.         Eeskirja muutmisel kooskõlas selle Eeskirja punktiga 6 teavitab Müüja Ostjat iga kord, kui Eeskirja on muudetud, ja muutmise kuupäev avaldatakse Eeskirja punktis 1.4.
 
7.              Kauba tagastamine, Lepingust taganemine
7.1.         Ostjal on õigus ilma põhjust nimetamata tagastada Kaup ja sellest Lepingust taganeda punktis 7.3 sätestatud aja jooksul. See säte tähendab, et Ostjal, olles nimetatud ajavahemiku jooksul meelt muutnud või muul põhjusel otsustanud Kaubast loobuda, on õigus teavitada müüjat suuliselt või kirjalikult oma soovist kaup Müüjale tagastada ja saada tagasi kauba eest tasutud raha. Kauba tagastamise kulud peab kandma Ostja.
7.2.         Nimetatud õigus ei kehti:
a)             lepingutele, mille alusel valmistati Kaup Ostjale eritellimusel, mis ei olnud valmistatud eelnevalt, ja mis valmistatakse, arvestades Ostja isiklikku valikut või juhtnööre, samuti Kauba puhul, mis on selgelt kohandatud Ostja isiklikeks vajadusteks;
b)             kiiresti rikneva Kauba või Kauba, mille säilivusaeg on lühike puhul;
c)              pakendatud Kauba puhul, mis on pärast kohaletoomist pakendist välja võetud ja mida ei saa tagastada tervishoiu või hügieeni põhjustel;
d)             Kauba puhul, mis pärast kohale toimetamist segunevad oma iseloomu tõttu eraldamatult teiste esemetega;
e)              pakendatud video- või audiosalvestuste või pakendatud tarkvara, mis on pärast kohaletoomist pakendist välja võetud, puhul;
f)              lepingutele ajalehtede, perioodiliste väljaannete või ajakirjade kohale toomiseks, välja arvatud nende väljaannete ettetellimise Lepingutele.
7.3.         Ostja õigus taganeda Lepingust tekib Lepingu sõlmimise päevast, nagu seda on kirjeldatud Eeskirja osas 5. Ostjal on õigus 14 (neljateistkümne) päeva jooksul Kauba talle üleandmise päevast loobuda Lepingust, tagastada Kaup Müüjale ja saada tagasi selle Kauba eest makstud raha. Müüja nimetatud erandjuhtudel võib kvaliteetse Kauba tagastada ka pikema aja jooksul.
7.4.         Ostja, kes soovib tagastada Kauba ja tühistada Lepingu, peab pöörduma Müüja poole suuliselt või saatma Müüjale täidetud vabas vormis avalduse, milles on kirjeldatud otsust taganeda Lepingust. Saanud Ostja taotluse, saadab Müüja viivitamata välja kinnituse taotluse saamise kohta.
7.5.        Kauba tagastamine toimub AS Kesko Senukai Estonia kauplustes ja punktis “Tagastamine ja garantii” toodud erandid.
7.6.         Ostja viivitamata ja igal juhul mitte hiljem kui 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates päevast, mil Müüjale on teatatud otsusest tagastada Kaup (lepingust taganeda), tagastab või annab Kauba üle Müüjale või Müüja volitatud isikule. Tähtaeg on täidetud, kui Ostja on Kauba edastanud enne, kui lõpeb 14 (neljateistkümne) päeva pikkune tähtaeg.
7.7.         Ostja võib Kauba tagastamise õigust kasutada ainult juhul, kui Kauba tagastamise tähtaega (nimetatud punktis 7.3) ei ole ületatud, ja siis, kui Kauba saab viia algsesse olekusse ja müüa täis- või soodushinnaga.
7.8.         Ostjale, kes tagastab kauba, tagastatakse Kauba eest makstud raha, sealhulgas saatmiskulud. Saanud kätte Kauba ja hinnanud selle kvaliteeti, tagastab Müüja Kauba eest makstud raha mitte hiljem kui 14 (neljateistkümne) päeva jooksul, võttes arvesse Eeskirja punkti 7.13 sätteid.  Praegused kohaletoimetamise ja teenuste hinnad on loetletud jaotises „Kauba kohale toimetamine ja vastu võtmine“. Kui tagastatakse vaid osa kaupa, tagastatakse saatmiskulu vaid sel juhul, kui ülejäänutele sama tellimuse kaupadele, ostes vaid neid, oleks kehtinud väiksem saatmiskulu, kui see saatmiskulu, mis kehtis, ostes kaupa koos tagastatava kaubaga, ja vaid selles ulatuses, mis on võrdne nimetatud saatmiskulu vahega. Kui Kaup tagastatakse seoses kauba kvaliteedi puudustega, kehtivad selle Eeskirja punkti 7.11 sätted.
7.9.         Ostja vastutab Kauba väärtuse vähenemise eest (sealhulgas, kuid piirdumata, Eeskirja punktis 7.10 nimetatud juhtudel), kui see on tekkinud toimingute tõttu, mis ei olnud vajalikud Kauba laadi, omaduste ja toimimise kindlaks tegemiseks. Müüjal on õigus ühepoolselt vähendada Ostjale tagastatava summa suurust proportsionaalselt nimetatud kauba väärtuse vähenemisega.
7.10.      Tagastatav Kaup ei tohi olla rikutud, peab olema säilitanud kaubandusliku välimuse (etiketid kahjustamata, kaitsekiled eemaldamata jne), peab olema kasutamata. Kõik tagastatavad Kaubad peavad olema autentsete etikettidega, kaitsekotikeste ja samade lisadega, millega need müüdi. Kaup tuleb tagastada korralikus originaalpakendis (koos kasutusjuhendi ja garantiitalongiga, kui need olid koos Kaubaga kohale toodud) ja sama komplektsusega, nagu siis, kui selle ostis Ostja. Tagastada tuleb ka Kauba eest saadud kingitused.
7.11.      Kauba tagastamisel tuleb esitada käibemaksuarve (number) ja tellimuse number.
7.12.      Kui Kaup tagastatakse Müüjale seoses Kauba kvaliteedi puudustega, kohustub Müüja täielikult tagastama Ostjale mittekvaliteetse Kauba eest tasutud hinna ja hüvitama saatmis- ja tagastuskulud. Kui tagastatakse vaid osa Kaupa, tagastatakse saatmiskulu vaid sel juhul, kui ülejäänutele sama tellimuse Kaupadele, ostes vaid neid, oleks kehtinud väiksem saatmiskulu, kui see saatmiskulu, mis kehtis, ostes Kaupa koos tagastatava Kaubaga, ja vaid selles ulatuses, mis on võrdne nimetatud saatmiskulu vahega. Kui oli valitud muu kui Müüja pakutud kauba tagastamise viis ning seetõttu on tekkinud ebaproportsionaalsed või väga suured kulud, ei ole Müüja kohustatud katma sellise kauba tagastamiskulusid.
7.13.      Tavapraktika on see, et Müüja kannab tagastatavad summad Ostja nimetatud pangakontole ükskõik millisesse Eesti Vabariigis tegutsevasse panka.
7.14.      Müüjal on õigus mitte tagastada Ostja tasutud summasid enne, kui Kaup on Müüjale üle antud ja on Müüja poolt üle kontrollitud Eeskirja punkti 7.9 ja 7.10 alusel.
7.15.      Kui Kaup on Ostjale kohale toimetatud pärast Lepingu tühistamist:
a)             Ostja on kohustatud viivitamata tagastama kauba Müüjale;
b)             välja arvatud juhtudel, kui see on seotud mittekvaliteetse Kaubaga, nagu see on kirjas punktis 7.12, Ostja vastutab Kauba Müüjale tagastamise kulude hüvitamise eest;
c)              Ostjal on kohustus säilitada Kaupa nõuetekohaselt kuni selle Müüjale tagastamise hetkeni.
d)             Kauba eest tasutud hind ja saatmiskulud hüvitatakse Ostjale punkti 7.8 alusel.
7.16.      Ostjal on kõigil juhtudel õigused, mis tekivad mittekvaliteetse Kauba ostmisel ja on sätestatud Eesti Vabariigi õigusaktides. Tagastamisreeglid, mis on sätestatud 7. ja teistes Eeskirja osades, ei mõjuta nende õiguste kehtimist.
 
8.              Kohale toimetamine
Kohale toimetatava Kauba summa ei tohi olla väiksem kui Ostukorvi minimaalne summa, mille päevakohane suurus on märgitud jaotises Toodete kohaletoimetamine ja kättesaamine K-rauta e-poest
Kohale toimetamine koju
8.1.         Ostja valikul toimetab Kauba Ostja kulul kohale transpordiettevõte. Üksikutel Müüja poolt nimetatud juhtudel toimetatakse Kaubad kohale Müüja kulul.
8.2.         Ostja, kes on tellimuse esitamise ajal valinud toodete koju toimetamise teenuse, on kohustatud nimetama täpse Kauba kohale toimetamise koha. Kohale toimetamise täpne hind sõltub tellitud Kauba kaalust ja hinnast. Päevakohased kohaletoimetamise kulude suurused on märgitud jaotises „Kauba kohale toimetamine ja vastu võtmine“.
8.3.         Kauba mahalaadimise ja kandeteenused tellitakse eraldi enne Kauba eest tasumist. Kaupade maha laadimise ja kandeteenuse eest tasub Ostja.  Üksikutel Müüja poolt nimetatud juhtudel tasub Kaupade maha laadimise ja kandeteenuse eest Müüja. Aktuaalsed mahalaadimis- ja kandeteenuste suurused on märgitud jaotises „Kauba kohale toimetamine ja vastu võtmine.
8.4.         Ostja tellimus täidetakse planeeritavaks päevaks, mis on märgitud punktis 5.6 nimetatud sõnumis Kauba välja saatmise kohta, välja arvatud juhul, kui ilmnevad Müüja kontrollile mittealluvad sündmused (nagu neid on kirjeldatud käesoleva Eeskirja osas 16).
8.5.         Tavaliselt toimetatakse Kaubad Ostja nimetatud aadressile jaotises „Kauba kohale toimetamine ja vastu võtmine“ nimetatud tähtaja jooksul. Toote eeldatavast tarneajast teavitatakse Ostjat alati e-posti teel.
8.6.         Kui tellitud on rohkem kui üks Kaubaühik, siis võidakse need kohale toimetada erineval ajal, sest neid transporditakse erinevatest ladudest. Selle eest transpordi lisatasu ei võeta.
8.7.         Kauba omandiõigus läheb Ostjale üle hetkel, kui kuller annab Kauba Ostjale üle. Kauba juhusliku hävimise või rikkumise risk läheb Ostjale üle siis, kui tema või tema nimetatud isik, välja arvatud kuller, võtab kauba vastu. Kui Kauba vedaja on Ostja ise valinud, Müüja aga sellist tarneviisi välja ei pakkunud, läheb selles osas nimetatud risk üle Ostjale siis, kui Kaup antakse üle vedajale.
8.8.         Saadetise kohale toimetamise ajal on Ostja või olenevalt olukorrast Ostja esindaja kohustatud koos transpordiettevõtte esindajaga kontrollima saadetise pakendi seisundit, juhindudes kulleriteenuseid osutava organisatsiooni eeskirjast, mis on ära toodud jaotises „Tagastamine ja garantii“. 
8.9.         Kui on tuvastatud, et pakend on kahjustatud, siis on Ostjal või olenevalt olukorrast Ostja esindajal õigus saadetist mitte vastu võtta. Sel juhul täidab kulleriteenuseid osutava organisatsiooni esindaja koos Ostjaga või olenevalt olukorrast Ostja esindajaga spetsiaalse saadetiste kontrollimise akti, mille esitab kulleriteenuseid pakkuva asutuse esindaja ja milles kirjeldatakse leitud kahjustusi.
8.10.      Kui Ostja või olenevalt olukorrast Ostja esindaja on saadetise vastu võtnud ja andnud allkirja kulleriteenuseid osutava ettevõtte esindaja käsiskännerisse või tarne paberkandjal kinnituslehele ilma märkusteta, siis loetakse, et Kaup on kohale toodud kahjustamata pakendis ja käsiskänneris või tarne paberkandjal kinnituslehel nimetatud lisateenused on nõuetekohaselt osutatud, kui ei ole tõestatud vastupidist.
8.11.      Kui Kaubad on Ostja nimetatud aadressile kohale toodud ja seal üle antud, siis loetakse, et Kaup on Ostjale üle antud, vaatamata sellele, kas Kauba võttis faktiliselt vastu Ostja või Ostja nimetatud aadressil ükskõik milline teine isik. Kui planeeritaval Kauba kohale toimetamise päeval Kaupa ei ole kohale toodud, siis teavitab Ostja sellest Müüjat viivitamatult, kuid hiljemalt planeeritavale tarnepäevale järgneval päeval.
8.12.      Kui Kaupa ei võta vastu Ostja ise, siis on Ostja kohustatud kohale toimetamise tellimuse täitmisel nimetama Kauba vastu võtma volitatud isiku andmed.
8.13.      Kauba vastuvõtmisel tuleb esitada kehtiv isikusamasust kinnitav dokument, et oleks võimalik Ostjat nõuetekohaselt tuvastada. Juhul, kui Ostja Kaupa ise vastu võtta ei saa, aga Kaup on kohale toimetatud Ostja nimetatud aadressil, siis ei ole Ostjal õigust esitada Müüjale pretensioone seoses Kauba valele isikule üleandmisega.
8.14.      Ostja on kohustatud Kauba kätte saamisest 14 (neljateistkümne) päeva jooksul kontrollima Kauba pakendeid, kogust, kvaliteeti, sortimenti ja komplektsust. Kui Ostja ei ole nimetatud tähtaja jooksul seda kohustust täitnud ega ole Müüjale pretensioone esitanud, siis loetakse, et Kauba pakendid on nõuetekohased, kogus, kvaliteet, sortiment ja komplektsus vastavad Lepingu tingimustele.
Poest järele tulemine
8.15.      Ostja valikul, välja arvatud jaotises „Kauba kohale toimetamine ja vastu võtmine“ veebipoest tellitud kaubale saab klienditeeninduskeskustesse tasuta järgi tulla.
8.16.      Kui Müüja on Kauba valmis pannud, siis teavitatakse Ostjat e-posti teel ja/või telefoni teel, ja/või SMS sõnumiga sellest, et Kaubad on kätte saamiseks valmis pandud.
8.17.      Tavaliselt avaldatakse Kauba vastuvõtmiseks valmis panemise tähtajad jaotises Kauba kohale toimetamine ja vastu võtmine“ nimetatud tähtaja jooksul.
8.18.      Tellitud kaubale tuleb järele minna hiljemalt 3 (kolme) päeva jooksul pärast seda, kui Müüja on teavitanud Ostjat e-posti teel, telefoni teel või SMS sõnumiga sellest, et kaubale võib järele minna. Kui Kaubale ei minda järele selles punktis nimetatud tähtaja jooksul, siis tellimus tühistatakse.
8.19.      Kui Kaup võetakse vastu klienditeeninduses, siis läheb Kauba omandiõigus Ostjale üle hetkest, kui Müüja annab Kauba Ostjale üle.
8.20.      Kui Kaup võetakse vastu klienditeeninduses, siis peab Ostja:
a)             teatama tellimuse numbri;
b)             esitama kehtiva isikusamasust kinnitava dokumendi.
8.21.      Kauba võib vastu võtta ainult Ostja ise. Kui Kaubale tuleb järele teine isik, siis peab Kauba tellimisel olema tema märgitud Kauba saajaks. Kui Ostja on juriidiline isik, siis on Müüjal õigus nõuda Kauba vastuvõtmiseks volikirja.
8.22.      Nimekiri AS Kesko Senukai Estonia kauplustest, kust kaubale järgi saab tulla, on toodud rubriigis “Kauba kohaletoimetamine ja järeletulemine”. Juhime tähelepanu, et Ostjal on ostu sooritamise hetkel võimalik valida Kaubale järele tulemine ainult nendesse kauplustesse, kus Kauba jääk on piisav.
8.23.      Kauba vastuvõtmisel on Ostja või olenevalt olukorrast Ostja esindaja kohustatud kontrollima Kauba pakendit, kogust, kvaliteeti, sortimenti ja komplektsust:
a)             kui on kindlaks tehtud Kauba pakendi rikkumine, Kauba koguse, kvaliteedi, sortimendi ja komplektsuse mittevastavus (-ed), siis on Ostjal või olenevalt olukorrast Ostja esindajal õigus Kaupa mitte vastu võtta;
b)             kui Ostja või olenevalt olukorrast Ostja esindaja on Kauba vastu võtnud, siis loetakse, et Kaup on üle antud nõuetekohases pakendis, Kauba kogus, kvaliteet, sortiment ja komplektsus vastavad Lepingu tingimustele.
8.24.      Kauba kohaletoimetamisega seotud lisateave on esitatud jaotises Kauba kohale toimetamine ja vastu võtmine.
 
9.              Kauba hind ja kohale toimetamise kulud 
9.1.         Kauba hinnad on sellised, nagu on näidatud e-poes. Müüja teeb kõik endast oleneva tagamaks, et Kauba hinnad oleks sel hetkel, kui Ostja esitab tellimuse, õiged. Kui Müüja märkab, et Kauba hindades on ebatäpsusi, siis kohandatakse nende Reeglite punkti 9.5.
9.2.         Kauba hinnad võivad muutuda, kuid muudatused ei avalda mõju juba sõlmitud Lepingutele.
9.3.         Kauba hinnad avaldatakse koos taolise suurusega käibemaksuga (seal, kus käibemaksu rakendatakse), nagu tol konkreetsel ajal kehtib Eesti Vabariigis. Juhul, kui KM suurus muutub ajavahemikul tellimuse esitamisest kohale toimetamise päevani, siis KM muutumist arvestades võib hind muutuda, välja arvatud juhtudel, kui Ostja on Kauba eest täielikult tasunud enne KM suuruse muutumist. Müüja teavitab hinna taolisest muutumisest Ostjat kirjalikult ja annab Ostjale võimaluse soetada Kaubad korrigeeritud hinna eest, arvestades KM muutunud suurust, või tühistada tellimus. Tellimust ei täideta seni, kuni ei ole saadud Ostja vastust. Juhul, kui Ostjaga ei õnnestu kontakti saada tema nimetatud kontaktidel, siis loetakse, et tellimus on tühistatud ja Ostjat teavitatakse sellest kirjalikult.
9.4.         Kauba hinnad ei hõlma tellimuse ettevalmistamise ja kohaletoimetamise kulusid. E-poes märgitud kohale toimetamise kulude suurus võib muutuda. Kohale toimetamise kulude päevakohased suurused on avaldatud jaotises „Kauba kohale toimetamine ja vastu võtmine“.
9.5.         Arvestades seda, et Müüja pakub e-poes eriti laia kaubavalikut, on Müüja kõigile mõistlikele püüdlustele vaatamata võimalus, et mõnede Kaupade juures võivad olla valed hinnad. Juhul, kui Müüja teeb kindlaks, et Kauba avaldatud hind ei ole õige, teavitab Müüja sellest kirjalikult Ostjat e-posti teel või muul viisil (telefoni ja/või SMS-i teel) teavitab Ostjat ja tühistab tellimuse. Ostja peab sama Toote uuesti tellima õige hinnaga. Tähele tuleb panna, et kui ekslik hind on ilmne ja Ostja oleks võinud sellise eksliku hinnakujunduse mõistlikult ära tunda, ei ole Müüjal kohustust müüa Ostjale Kaupa ebaõige (madalama) hinnaga.
 
10.           Käibemaksu pöördmaksustamine
10.1.      Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud kaubad on pöördkäibemaksuga maksustatud. Pöördkäibemaksu ei kohaldata, kui tellimuse esitanud käibemaksukohustuslane teeb makse pangakontolt, mis ei kuulu talle. Käibemaksutagastus puudub.
 
11.           Tasumine
11.1.      Kauba eest võib Ostja tasuda:
a)             internetipangast;
b)             sularahas või pangakaardiga jaotises „Tasumine“ märgitud tingimustel;
c)             AS Inbank teenuste kasutamine;
d)             maksekaardiga (krediit- või deebetkaardiga);
11.2.      Juriidilistele isikute antakse samuti võimalus tasuda pangaülekandega Müüja pangakontole, mis on märgitud Ostjale saadetud KM avansilisele faktuurarvele, märkides Ostjale antud tellimuse numbri maksekorralduse sisu lahtrisse.
11.2.1.  Juriidilistel isikutel, kes tasuvad Kauba eest pangaülekandega või internetipangas, on soovitatav maksekorralduse teabesse sisestada ettevõtte kood, et maksjat oleks võimalik kiiremini tuvastada. Sel juhul saab tellimuse süsteemis kinnitada ja alustada selle täitmist kiiremini.
11.3.      Kui Ostja on valinud punktis 11.1(a, b, d) sätestatud tasumisviisi, siis on Ostja kohustatud kinnitama maksekorralduse Ostja pangas hiljemalt 24 (kahekümne nelja) tunni jooksul pärast nupule „Tellimine“ vajutamist. Kui selle tähtaja jooksul ei ole maksekorraldust kinnitatud, siis on Müüjal õigus arvata, et Ostja on Lepingust loobunud, ja tellimus tühistada.
11.4.      Ostja valitud Kaubad reserveeritakse Müüja süsteemis ning Müüja asub tellimust täitma:
a)             kui Müüja saab Ostja pangast teatise, et valitud Kauba eest on tasutud – punktides 11.1(a), 11.1(d) ja 11.2 sätestatud juhul;
b)             kui on saadud kinnitus rahastamise eraldamiseks – punktis 11.1(c) sätestatud juhul;
c)              viivitamatult pärast tellimuse esitamist, nagu see on sätestatud peatükis 5 – punktis 11.1(b) sätestatud juhul.
11.5.      E-pood Tax Free teenuseid ei paku.
11.6.      Tasumisega seotud täpsem teave on esitatud jaotises „Tasumine“.
 
12.           Ostja õigused
12.1.      Ostja kohustub ostuvormil esitama vaid õiged ja põhjalikud andmed. Kui muutuvad ostuvormil esitatud andmed, on Ostja kohustatud viivitamata need uuendama.
12.2.      Ostja kohustub ausalt ja õigesti kasutama e-poodi, mitte kahjustama selle tööd või stabiilset toimimist. Kui Ostja ei järgi seda kohustust, on Müüjal õigus etteteatamata piirata või peatada (lõpetada) Ostja võimalus kasuta e-poodi ja ta ei vastuta mingite sellega seotud Ostja kahjude eest.
12.3.      Ostja on kohustatud tasuma tellitud Kaupade eest ja need vastu võtma vastavalt käesolevas Eeskirjas kehtestatud korrale.
12.4.      Olenemata kohustustest, mis on sätestatud Eeskirja punktides, kohustub Ostja, enne kui hakkab Kaupa kasutama (sh seda kokku panema, monteerima jne), vaatama selle üle ja veenduma, et saadud kaup on see, mille Ostja tellis.
12.5.      Ostja on kohustatud järgima muid käesolevas Eeskirjas ja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud nõudeid.
 
13.           Tootja garantii
13.1.      Mõningatele Müüja müüdavatele Kaupadele kehtib tootja garantii. Teave selle ja sellega seotud tingimuste kohta on esitatud Kaubale lisatud tootjagarantiis.
13.2.      Tootjagarantii lisandub Ostja õigusele, mis on seotud mittekvaliteetsete Kaupadega.
 
14.           Müüja kohustused
14.1.      Müüja kohustub:
a)             tegema pingutusi, et luua Ostjale tingimused e-poes pakutavate teenuste korrektseks kasutamiseks; 
b)             austama Ostja privaatsust, Ostja isikuandmeid käitlema vaid Eeskirjas, Privaatsuspoliitikas ja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.
14.2.      Müüja kohustub järgima kõiki selles Eeskirjas sätestatud nõudeid.
 
15.           Kauba kvaliteet
15.1.      Müüja tagab Kauba kvaliteedi (seadusjärgne kvaliteedigarantii). Müüja annab erinevatele sama liiki Kaupadele teatud aja kehtiva kvaliteedigarantii, mille kestus ja muud tingimused on kirjas selliste Kaupade tootekirjeldustes.
15.2.      Kauba puudujäägid kõrvaldatakse, ebakvaliteetsed Kaubad vahetatakse ja tagastatakse, juhindudes Eeskirjas sätestatud korrast ja arvesse võttes Eesti Vabariigi õigusaktide nõudeid, kahe aasta jooksul Kauba üleandmise päevast, kui Kauba puudujäägid tekkisid enne Kauba üleandmist või seoses enne Kauba üleandmist tekkinud põhjustel, mille eest vastutab Müüja.
15.3.      Ostja, kes soovib esitada kaebuse mittekvaliteetse või mittetäielikult komplekteeritud Kauba kohta, võib seda teha kas AS Kesko Senukai Estonia kaupluste tagastusosakonnas või e-posti teel [email protected].
15.4.      Kaebuse esitamisel peab Ostja esitama Kauba ostmist kinnitava käibemaksuarve (selle numbri) ja järgmise teabe:
a)              Kauba tellimuse numbri;
b)             nimetama Kauba defekti, rikke tunnused või puuduoleva osa;
c)              esitama teised tõendid, näiteks Kauba foto, mittekvaliteetse koha foto (kui see on mehaaniline vigastus ja seda on võimalik pildistada), Kauba tootepakendi foto, muu info.
15.5.      Kaebuse esitamisel on Ostja kohustatud nimetama, milline oleks tema soov pretensiooni lahendamiseks:
a)             et Müüja kõrvaldaks tasuta mõistliku aja jooksul Kauba puudujäägid, kui puudujääke on võimalik kõrvaldada;
b)             et Müüja vähendaks vastavalt ostuhinda;
c)              et Kaup vahetataks analoogse nõuetele vastava kvaliteediga kauba vastu, välja arvatud juhul, kui puudujäägid on väikesed või tekkisid Ostja süül;
d)             et Müüja tagastaks Kauba hinna ja tühistaks Lepingu, kui nõuetele mittevastava kvaliteediga Kauba müümine on lepingu oluline rikkumine.
15.6.      Pretensioon lahendatakse ja vastus esitatakse 14 (neljateistkümne) päeva jooksul.
15.7.      Kauba kvaliteedi, garantiihoolduse küsimustes võib Ostja helistada ka telefonil +372 6309700 või esitada oma küsimused e-posti aadressil [email protected].
 
16.           Vastutus
16.1.      Ostja vastutab tegevuse eest, mida tehakse e-poe kasutamisel, sealhulgas, kuid piirdumata, ostuvormis esitatud andmete õigsuse eest. Ostja vastutab tagajärgede eest, mis tekkisid ostuvormil esitatud andmete vigade või ebatäpsuse korral.
16.2.      E-poes registreerunud Ostja vastutab oma sisselogimise andmete säilitamise ja (või) kolmandatele isikutele üleandmise eest. Kui e-poes osutatud teenuseid kasutavad kolmandad isikud, kes on sisse loginud e-poodi, kasutades selleks Ostja sisselogimise andmeid, peab Müüja sellist isikut Ostjaks ja Ostja vastutab sellise kolmanda isiku kõigi toimingute eest, mis on tehtud e-poes.
16.3.      Müüja, kui see ei ole vastuolus kehtivate õigusaktidega, vabastatakse igasugusest vastutusest neil juhtudel, kui kahjud tekivad sellest, et Ostja, võtmata arvesse Müüja soovitusi ja oma kohustusi, ei tutvunud käesoleva Eeskirjaga, Privaatsuspoliitikaga ja teiste selles Eeskirjas sätestatud dokumentidega, kuigi selline võimalus tal oli.
16.4.      Ostja on kohustatud hoidma oma e-poe andmeid turvaliselt ja mitte avaldama neid, tagama, et andmed oleksid teada vaid temale endale ja andmeid kasutaks vaid ta ise, mitte andma üle või muul moel mitte võimaldama teistel isikutel selliste andmetega tutvuda või neid kasutada. Kui tekib kahtlus, et sisselogimise andmed võisid sattuda teise isiku kätte, viivitamata teavitama sellest Müüjat, lisaks viivitamata teavitama Müüjat e-poodi sisselogimise andmete rikkumisest või avalikustamisest. Kõik toimingud, mis on teostatud Ostja tuvastamise koodiga, loetakse ostja poolt teostatuks ja Ostja vastutab täielikult selliste toimingute tagajärgede eest.
16.5.      E-poega sõlmitud Lepingu rikkumise eest vastutavad pooled Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.
16.6.      Sel juhul, kui Müüja rikub selle Eeskirja sätteid, vastutab ta Ostjale tekitatud kahju eest, mis tekib selles Eeskirjas sätestatud rikkumise tagajärjena. Kahju loetakse eeldatavaks, kui see on Müüjapoolse rikkumise ilmselge tagajärg või kui Müüja ja Ostja on sellist kahju või kaotust Lepingu sõlmimise ajal mõistnud.
16.7.      Müüja tarnib kaupu vaid koduseks ja isiklikuks kasutamiseks. Müüja kohustub mitte kasutama Kaupu kommerts-, äri- või edasimüügi eesmärgil ja Müüja ei vastuta Ostja sellega seotud saamata kasumi eest, ärikahjude, äritegevuse häirete või kahjude eest, kui selle on põhjustanud kaotatud ärivõimalused.
16.8.      Müüja ei vastuta teiste ettevõtete veebilehtedel esitatud teabe eest, isegi kui Ostja satub nendele veebilehtedele Müüja e-poes olevate viidete kaudu.
 
17.           Müüja poolt mittekontrollitavad sündmused
17.1.      Müüja ei vastuta Lepingu või mingite muude kohustuste Lepingu alusel täitmata jätmise eest või hilinetud täitmise eest, kui selline mittetäitmine või hilinemine tekkis Müüjast mittesõltuvatel asjaoludel, nagu neid on kirjeldatud Eeskirja punktis 17.2.
17.2.      Müüjast mittesõltumatu sündmus tähendab sellist sündmust või toimingut, mida Müüja ei saa põhjendatult kontrollida.
17.3.      Sel juhul, kui toimub Müüjast sõltumatu sündmus, mis mõjutab Müüja kohustuste nõuetekohast täitmist Lepingu alusel:
a)             Müüja teavitab viivitamatult Ostjat; ja
b)             Müüja Lepingust tekkinud kohustuste täitmine peatatakse ja kohustuste täitmise tähtaega pikendatakse seniks, kuni lõpevad Müüjast sõltumatud sündmused. Kui Müüja poolt mittekontrollitavad sündmused mõjutavad Kaupade tarnet Ostjale, kooskõlastab Müüja uue tarnekuupäeva pärast seda, kui lõpevad Müüja poolt mittekontrollitavad sündmused.
 
18.           Teabe edastamine
18.1.      Eeskirjas kasutatav mõiste „kirjalik“ hõlmab ka e-kirju.
18.2.      Ostja, kes soovib võtta ühendust Müüjaga kirjalikult või sel juhul, kui Eeskirjas on sätestatud Ostja kohustus võtta Müüjaga ühendust kirjalikult, edastab Müüja e-kirja aadressil [email protected] või tavakirja aadressil UAB Kesko Senukai Digital, Kareivių g. 11B, LT-09109 Vilnius. Müüja teavitab Ostjat teate saamisest kirjalikult (enamasti e-kirjaga). Lepingust taganemise korral kehtib Müüja poole pöördumise kord, mis on sätestatud Eeskirja osas 7.
18.3.      Müüja saadab kõik teated Ostjale Ostja ostuvormil märgitud e-posti aadressil.
 
19.           Muud sätted
19.1.      Kõigile Lepingutele, mis sõlmitakse Müüja ja Ostja vahel, kehtib see Eeskiri koos dokumentidega, mis on selgelt nimetatud. Igasugused kõrvalekaldumised sellest Eeskirjast kehtivad vaid sel juhul, kui need on vormistatud kirjaliku dokumendina.
19.2.      Ostja, kes juhindub Eesti Vabariigi õigusaktidest, omab teatud õigusi, mis on seotud mittekvaliteetse Kaubaga. Ühtegi selle Eeskirja sätet ei tohiks tõlgendada selliste õiguste kasutamist piiravatena.
19.3.      Müüjal on õigus võõrandada oma õigused ja kohustused Lepingu alusel kolmandale isikule või isikutele, kuid selline õiguste ja kohustuste võõrandamine ei mõjuta Ostja õigusi ja Müüja kohustusi selle Eeskirja alusel. Sellise võõrandamise korral teavitab Müüja Ostjat, esitades teabe üleandmise kohta e-kaupluses.
19.4.      Ostjal ei ole õigus võõrandada või üle anda kõiki või osa oma õigustest ja kohustustest, mis tekivad sellest Eeskirjast, kolmandale isikule või isikutele Müüja kirjaliku nõusolekuta.
19.5.      Kui mõni selle Eeskirja säte on kohtu poolt kuulutatud ebaseaduslikuks, kehtetuks või mitte rakendatavaks, siis jäävad teised Eeskirja sätted kehtivaks ja toimivaks täies mahus. Kuid kui mõni selle Eeskirja säte on tunnistatud ebaseaduslikuks, kehtetuks või rakendatavaks ainult osaliselt või teatud kindlas mahus, siis jääb see kehtima selles mahus, milles seda ei tunnistatud ebaseaduslikuks, kehtetuks või mitte rakendatavaks.
19.6.      Kui selles Eeskirjas ei ole sätestatud teisiti, siis ei tähenda Müüja ükskõik milline hilinemine oma kohustuste täitmisega või oma selle Lepinguga seotud õiguste kasutamisega Ostja kohustuse täitmisest vabastamist või sellest õigusest keeldumist ning ükskõik millise kohustuse eraldine või osaline täitmine või ükskõik millise õiguse eraldine või osaline kasutamine ei tähenda, et seda kohustust ei tule täita või seda õigust ei saa kasutada edaspidi.
19.7.      Sellele Eeskirjale ja suhetele osapoolte vahel selle Eeskirja alusel (sealhulgas Lepingu sõlmimise, kehtimise, mittekehtimise, ellu viimise ja tühistamise küsimused) kehtivad Eesti Vabariigi seadused ja neid tõlgendatakse Eesti Vabariigi seaduste alusel.
19.8.      Iga vaidlus, arusaamatus või nõue, mis tekib sellest Eeskirjast või on seotud selle Eeskirjaga, selle rikkumisega, lõpetamise või mittekehtimisega, lahendatakse lõplikult Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.
19.9.      Avaldused või kaebused Müüja e-poest soetatud Kauba kohta võib Ostja esitada tarbijate vaidluste lahendamise elektroonilisel platvormil – http://ec.europa.eu/odr/.
19.10.   Tarbijakaitsega seotud vaidlused lahendab kohtuväliselt Riiklik tarbijakaitseamet, Pronksi 12, 10117 Tallinn, www.komisjon.ee.