Sõprade ring
Liitu Sõprade ringiga ja säästa! Vaata veel

Garantii ja tagastamine

Müügilepingust taganemine

Ostjal on õigus taganeda e-poes sõlmitud müügilepingust ning tagastada e-poest ostetud kaup 14 päeva jooksul. Taganemise tähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil ostja on saanud kauba füüsiliselt enda valdusesse.
 
Müügilepingust taganemiseks ja kauba tagastamiseks peab ostja esitama taganemisavalduse (WORD formaadis, PDF formaadis) ja edastama selle e-posti teel: [email protected]. Kui ostja soovib täita taganemisavalduse kirjalikult, siis ostja saab edastada taganemisavalduse koopia fotona e-posti teel: [email protected].
 
Juhul kui ostja ei kasuta taganemiseks K-rauta kodulehel olevat taganemisavalduse vormi, palume
taganemisavalduses esitada järgmine teave:
 • tellimuse või arve number;
 • kauba kättesaamise kuupäev;
 • ostja nimi;
 • tagastatava kauba täpne nimetus;
 • soovi korral kauba tagastamise põhjus. 14-päevase taganemisõiguse kasutamisel ei ole ostja kohustatud kirjeldama kauba tagastamise põhjust, kuid K-rauta hindab ostjate tagasisidet, mis võimaldab meil pidevalt parandada oma kaupade ja teenuste kvaliteeti.
Ostja peab taganemisavalduses nimetatud kauba tagastama hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest. Kauba võib tagastada K-rauta kauplustes või saates kulleriga aadressile: Liimi 6/1, 10621 Tallinn - K-rauta e-poe Garantii ja tagastuste osakond
 
Taganemisõiguse kasutamise korral K-rauta tagastab ostjale kõik ostjalt saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad ostja valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb K-rauta pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil K-rauta sai teada ostja otsusest kaubad tagastada. Kui ostja tagastab kaubad osaliselt, siis toimub kättetoimetamiskulude tagastamine proportsionaalselt, vastavalt tagastatud kauba hulgale tellimusest.
 
Kauba tagastamisega seotud kulud kannab ostja.
 
Ostjal on e-poest tellitud kaubaga õigus tutvuda viisil, mis võimaldab tutvuda kauba olemuse, omaduste ja toimimisega. Selleks, et veenduda kauba olemuses, omadustes ja toimimises, võib kaupu käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu lubatakse tavapäraselt seda teha poes. Tagastatav kaup peab olema kasutamata. Ostja vastutab kauba väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud kauba kasutamisest muul viisil, kui on vaja kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Ostja peab tutvuma kaupadega ettevaatlikult, avama pakendi seda kahjustama, mitte eemaldama silte/kaitsekilesid jms. Ostja vastutab kaupade tagastamisel väärtuse vähenemise eest. 
 
Tagastatud kaup ja selle juurde kuuluvad dokumendid (kasutusjuhend, garantiitingimused jms) peavad olema puuduseta, täiskomplektsed, originaalpakendis ja kasutamata. Kui tagastatav kaup, kauba juurde kuuluvad juhendid ning muud dokumendid ja/või kauba pakend on halvenenud asjaolude tõttu, mille eest vastutab ostja, on K-rautal õigus tasaarvestada kauba väärtuse vähenemine ostja poolt asja eest tasutud ning ostjale tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab K-rauta ostjale tasaarvestamise avalduse tellimuse vormistamisel esitatud e-posti aadressile.
 
Ehitusmaterjalide (nt kipsplaadid, kuivsegud) jms suuremõõtmeliste või kergesti purunevate kaupade hävimise risk läheb üle ostjale alates hetkest, kui kuller on jõudnud ostja asukohta või ostja on kaubale järele tulnud K-rauta kauplusesse. Kauba mahalaadimise, mis toimub ostja osalusel, käigus tekkinud vigastused (nt purunenud plaadid, ehitusegude rebenenud pakend, vedelikke sisalduvate anumate purunemine jne) on ostja risk ning kui ostja soovib selliseid kaupu tagastada 14-päevase taganemisõiguse jooksul, siis loetakse kauba väärtus vähenenud null euroni ning tasaarvestuse käigus loetakse ostja ja K-rauta nõuded tasaarvestatuks.
 
Tagasimaksed tehakse kasutades sama makseviisi, mida ostja kasutas makse tegemiseks, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.
 
K-rauta võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on taganemisavalduses nimetatud kauba tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendi, et kaup on tagasi saadetud.
 
Tagasimaksed tehakse kasutades sama makseviisi, mida ostja kasutas makse tegemiseks, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.
 
K-rauta võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on taganemisavalduses nimetatud kauba tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendi, et kaup on tagasi saadetud.
 
Ostjal ei ole õigus tagastada:
 • kaupu mis ei kuulu pärast pakendi avamist tagastamisele hügieenilistel põhjustel;
 • tellitud ja juba osutatud teenust;
 • kaupu, mis on valmistatud või kohandatud vastavalt ostja soovidele;
 • kaupu, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;
 • kaupu, mis riknevad või vananevad kiiresti.

Garantii

K-rauta e-poest ostetud toodetele kehtib tootja garantii. Garantii põhineb ostudokumendil, seerianumber ja toote täpne mark ning korrektselt täidetud Garantii akt/talong. Garantii on kehtetu, kui seadmel on tuvastatud töö ajal tekkinud kahjustused ja füüsilised kahjustused, mis tekkisid juhusliku või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel, või kui seadmesse sattusid võõrad seadmed, vedelikud, putukad, liigne tolm jne.
 
Tootele ei kehti garantii teenus järgmistel põhjustel:
 • Loomulik kulumine;
 • Ebaõige paigaldamine või kui Toodet paigaldas vastavat kutsekvalifikatsiooni mitte omav isik või tehti seda tema vastutusel;
 • Ostjapoolne hooletus või ebapiisav järelevalve või hooldus;
 • Äike või mõni muu loodusnähtus (force majeure);
 • Toodet on kasutatud selleks mitte ettenähtud eesmärkidel ja/või viisil;
 • Toodet on garantiiaja jooksul remontinud või parandanud isik, kes ei oma vastavat kutsekvalifikatsiooni;
 • Ostja on iseseisvalt Toodet täiendanud või modifitseerinud;
 • Tooted ja detailid, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised on rikutud, vahetatud või eemaldatud;
 • Voolukõikumine (ala – või ülepinge);

Ostetud kaupadega seotud probleemide korral võite pöörduda lähimasse K-rauta kauplusesse või otse konkreetsesse teeninduskeskusesse, kus teostatakse garantiiteenust.
Hooldus/remondiaeg on 7-30 päeva.
Välismaa garantiipartnerite hooldus/remondiaeg on 30-70 päeva.
 
Garantiiankeet (WORD formaadis, PDF formaadis).
Garantiiteenuse kontaktid leiate siit.
 
Nõuetele mittevastavate kaupade tagastamine 
 
E-poest ostetud kaupadele kehtib 2-aastane pretensioonide esitamise tähtaeg. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamine. K-rauta vastutab kaupade nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest kui mittevastavus oli olemas kauba ostjale üleandmise hetkel. K-rauta ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittenõuetekohase või mittesihipärase paigaldamise, kasutamise ja/või hooldamise tõttu. K-rauta ei vastuta kauba puuduste ees, mis tekkisid kaubale normaalse kulumise käigus.
 
Küsimuste, probleemide või kaebuste korral võtke palun ühendust K-rauta klienditeenindusega telefonil 680 0310, e-posti aadressil [email protected] või pöörduge lähimasse K-rauta kauplusesse.
 
Pretensioonid vaadatakse läbi ja ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
 
Remonttööde ja tagastamise tingimused
 
• Kui klient ei soovi seadme remondi teostamist või remonti toodud seade osutub korrasolevaks, tuleb tasuda defekteerimistasu 15 EURi. 
• Tootja ega UAB Kesko Senukai Digital ei vastuta programmide, andmete ega salvestatud teisaldatava meediumi kahjustuste või kaotsimineku eest. Kõvaketta vahetuse korral taastatakse garantiikorras ainult kõvakettal algselt olnud tarkvara ning seda juhul, kui klient esitab arvutiga kaasas olnud originaalmeedia ja litsentsid. 
• Kui seadme rike on tekkinud vedeliku või võõrkeha sattumisel seadmesse või mehhaanilise vigastuse tagajärjel, kaotab tootjagarantii kehtivuse. 
• Klient kohustub seadme ära viima kolme kuu jooksul peale seda kui UAB Kesko Senukai Digital on klienti teavitanud töö valmimisest. Selle tähtaja ületamisel on UAB Kesko Senukai Digital-il õigus võõrandada seadme tehtud töö, kulutatud varuosade ja hoiukulude katteks või toode utiliseerida.