Liitu SMART NET lojaalsusprogrammiga ja säästa! Liitu

Isikuandmete töötlemine Lemmikprogrammi raames (privaatsuspoliitika)

Isikuandmete töötlemine Lemmikprogrammi raames (privaatsuspoliitika)
1. Isikuandmed on igasugune teave, mille alusel isikut saab tuvastada. K-rauta töötleb isikuandmeid üksnes kooskõlas õigusaktide ja ettevõtte siseste juhenditega. Isikuandmeid töödeldakse vaid minimaalselt vajalikus mahus ja neid kogutakse kliendisuhte alguses ja jooksul, kaupade ja teenuste ostmisel ning kodulehe külastamisel.
Kliendil on kohustus esitada K-rautale isikuandmed, mis on taotluses märgitud tärniga. Vastasel juhul ei saa kahjuks klient Lemmikprogrammiga ühineda.

2. K-rauta jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta. K-rauta tagab, et sõltumata muudatustest on isikuandmed nõuetekohaselt kaitstud. Kehtiv privaatsuspoliitika on alati saadaval kodulehel https://www.k-rauta.ee/kp/kesko-senukai-estonia-privaatsuspoliitika/5q ja kauplustes.

3. Töödeldavad isikuandmed on:
 • - Kliendi poolt taotluses esitatud andmed, isikukood ja nimi, vanus ja sugu, elu- või tegevuskoht
 • - telefoninumber ja e-maili aadress
 • - ostude ja tellimuste ajalugu, sõlmitud lepingud, kasutatud soodustused
 • - info kliendi edastatud avalduste ja pretensioonide kohta ning vastused neile.
 • - Kliendi poolt Tellimiskeskusele esitatud andmed kontaktivaba ostu sooritamiseks, transpordi tellimiseks
4. Lemmikprogrammis kogutud isikuandmeid töödeldakse järgmistel alustel ja eesmärkidel:

 • 4.1. Lepinguliste kohustuste täitmiseks:
  • kliendisuhete haldamine ja hoidmine, sh lepingute sõlmimine, kliendiandmete uuendamine ja parandamine, kliendi küsimustele vastamine, pretensioonide lahendamine.
 • 4.2. Seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (oma õiguste kaitseks, õigusorganite nõudel).
 • 4.3. Nõusoleku alusel:
  • - toodete ja teenuste pakkumine, nende arendamine, sh otseturundus ja profiilianalüüs
  • - veebilehe kasutamine ja täiustamine
  • - küsitluste ja rahuolu uuringute läbiviimine.
 • K-rauta teostab otseturundust, isiku profileerimist ja küsib tagasisidet üksnes juhul, kui klient on selleks nõusoleku andnud.
 • Otseturunduse raames saadab K-rauta uudiskirju, teateid soodus- ja eripakkumiste, käimasolevate tarbijamängude, kampaaniate jmt kohta e-maili ja/või telefoni teel.
 • Profileerimine tähendab, et isikuandmeid, ostuandmeid ja ostude sooritamisel kogutud andmeid kasutatakse kliendi profiili loomiseks. Profileerimisel püütakse prognoosida ostusoove ning -harjumusi, et teha personaalseid pakkumisi (ja pakkuda ka muid eeliseid), mis vastaksid enim kliendi huvidele ja ootustele. Selleks analüüsitakse kliendi eelistusi ja ostukäitumist, esitatud isikuandmeid, ostutehinguid (ostu sooritamise aeg ja koht, ostetud tooted ja teenused jms), kasutatud soodustusi jne.
 • Profileerimise eesmärgiks on paremini mõista kliendi ootusi ja teha täpsemaid personaalseid pakkumisi. Profileerimise baasil ei tehta kliendi suhtes muid otsuseid.
 • Enne profileerimise alustamiset teostab K-rauta mõjuanalüüsi ja teavitab kliente täpsemalt, mis andmeid analüüsitakse , kuidas ja milleks profileerimisel saadud infot kasutatakse.
 • Kliendid, kes ei ole profileerimiseks nõusolekut andnud, saavad kasutada muid Lemmikprogrammi soodustusi, eelkõige igakuiseid sooduspakkumisi kauplustes.
 • Tagasiside küsimine. K-rauta võib küsida kliendilt tagasisidet (arvamust) kaupade ja teenuste kohta, mida klient on tarbinud kaupluses või tellinud kodulehelt või soovib tarbida ja klienditeeninduse kohta üldisemalt.
 • 4.4. Õigustatud huvi alusel:
  • - tarbijamängude läbiviimine
  • - klienditeeninduse kvaliteedi tõstmine.
 
5. K-rauta edastab isikuandmeid:
 • - kontserni kuuluvatele ettevõtetele (Kesko Senukai Digital UAB, Kesko Senukai Lithuania UAB jne);
 • - kohtule, kohtuvälistele vaidlusi lahendatavatele organitele;
 • - järelevalveasutustele ja õigusorganitele;
 • - koostööpartneritele turundusteadete edastamiseks (vaid kliendi vastava nõusoleku korral);
 • - järelevalveasutustele ja võigusorganitele;
 • - koostööpartneritele, kes osutavad transpordi- ja remonditeenuseid, kui see on vajalik sooritatud ostu kohale toimetamiseks või tellitud teenuse kliendi juures teostamiseks;
 • - koostööpartneritele, kes osutavad K-rautale teenuseid tavapärase majandustegevuse raames (IT-, finants-; analüüsi-; konsultatsiooni jm teenused) õigustatud huvi alusel.
 
6. K-rauta tagab, et kõik koostööpartnerid kohustuvad hoidma isikuandmeid konfidentsiaalsena ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt seaduse nõuetele.

7. Kliendil on õigus:
 • - tutvuda enda kohta kogutud ja töödeldud andmetega,
 • - nõuda ebaõigete andmete parandamist või kustutamist,
 • - nõuda enda isikuandmete töötlemise piiramist, lõpetamist, sh antud nõusolekud tagasi võtta;
 • - taodelda andmete ülekandmist.
 • - taotlus eeltoodud õiguste rakendamiseks tuleb esitada e-mailile [email protected] või kaupluses kohapeal.
 
8. K-rauta ei edasta isikuandmeid kolmandatesse riikidesse ja rahvusvahelistele organisatsioonidele.

9. K-rauta säilitab Teie isikuandmeid:
 • - Tellimiskeskuse kõnelindistused 2 kuud, e-kirjad 6 kuud
 • - 1 aasta saadetud otseturunduspakkumise
 • - 1 aasta (arvates progammist väljumisest või välja arvamisest) – muud kogutud isikuandmed
 • - 7 aastat raamatupidamisandmed
 
10. Isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise tuvastamisel või selle kahtluse korral on Teil õigus pöörduda avaldusega K-rauta andmekaitsespetsialisti poole [email protected] või Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtusse.