Sõprade ring
Liitu Sõprade ringiga ja säästa! Vaata veel

Lojaalsusprogrammi „Sõprade ring“ eeskiri

I.              Kasutatavad mõisted ja määratlused
 
1.              Isikuandmed – Ettevõttes töödeldavad Programmis osaleja isikuandmed, mida on kirjeldatud selles Eeskirjas ja Ettevõtte privaatsuspoliitikas (edasi – Privaatsuspoliitika).
2.              Ettevõte – UAB Kesko Senukai Digital, asukoht Kareivių t 11, Vilnius 09109, juriidilise isiku registrikood 304144008.
3.              Veebipood – e-kauplus, mis asub aadressil www.k-rauta.ee.
4.              Programm – Ettevõtte kliendiprogramm „Sõprade ring“, mis on ette nähtud Ettevõtte klientidele lisandväärtuse pakkumiseks selles Eeskirjas sätestatud tingimustel.
5.              Programmis osaleja – isik, kes on registreerunud Programmis Ettevõtte veebilehel www.k-rauta.ee.
6.              Programmi konto – Programmis osaleja registreeritud konto Ettevõtte veebilehel www.k-rauta.ee, kus Programmis osalejale antakse teavet Programmi kohta ja kus kogutakse teavet Programmis osaleja osalemise kohta.
7.              Eeskiri – kliendiprogrammi „Sõprade ring“ eeskiri.
 
II.            Üldsätted
 
8.              Eeskiri näeb ette Programmi liikmelisuse tingimused Veebipoes. Suhteid, mida see Eeskiri ei sätesta või sätestab neid vaid osaliselt, reguleeritakse Ettevõtte teiste avalike aktide ja Eesti Vabariigi õigusaktidega.
9.              Programm on ette nähtud Programmis osalejatele, et pakkuda neile lisaväärtusi:
9.1.         pakkudes Programmis osalejatele võimalust osta Kaupu soodsama hinnaga;
9.2.         et paremini õppida tundma Programmis osalejaid ja nende vajadusi;
9.3.         et arendada Ettevõtte Veebikaupluse, mis on orienteeritud programmis osalejatele, tegevust;
9.4.         et kaasata ja hoida Programmis osalejaid ja tänada neid ustavuse eest.
10.           Ettevõttel on õigus igal ajal osaliselt või täielikult muuta Eeskirju, peatada või lõpetada Programmi tegevust, teavitades sellest Programmist osalejaid 10 kalendripäeva ette Veebipoe vahendusel või ettenähtud juhtudel e-posti teel.
 
III.  Programmis osalejaks saamine
 
11.           Programmis võivad osaleda isikud, kes soovivad kaupa osta isiklikuks tarbeks, mitte ärilisel eesmärgil;
11.1.      vanemad kui 16- (kuueteistkümne-) aastased füüsilised isikud;
11.2.      juriidilised isikud.
12.           Isik, kes soovib saada Programmis osalejaks, peab registreeruma programmis ja kinnitama, et on nõuetekohaselt tutvunud Eeskirjaga, Privaatsuspoliitikaga ja kohustub neid järgima. Registreerimine loetakse lõpetatuks, kui saadakse kinnitus pärast teate saamist e-postiga koos aktiivse viitega / registreerimise kinnituskoodiga, mis sisestatakse vastavasse aknasse Programmi kontol.
13.           Programmis osaleja on kohustatud hoidma oma Programmi kontole sisselogimise andmeid ja mitte avaldama neid kolmandatele mittevolitatud isikutele. Programmis osaleja võtab kogu vastutuse oma konto andmete väärkasutamise või ebaseadusliku kasutamise eest, sealhulgas juhtudel, kui tema Programmi kontot kasutavad kolmandad isikud.
14.           Programmis osaleja kohustub esitama enda täpsed, õiged ja põhjalikud isikuandmed. Esitatud andmete muutumise korral peab Programmis osaleja sellest teavitama Ettevõtet ja värskendama muutunud isikuandmeid Programmi kontol või pöördudes Ettevõtte poole e-posti aadressil [email protected].
 
IV.   Programmist saadav kasu
 
15.           Programmis osalejaks saamisega omandab inimene õiguse saada regulaarselt Ettevõtte pakutavaid lisahüvesid, mida Ettevõte pakub erinevatel perioodidel programmis osalejatele.
16.           Kõigile Programmis osalejatele pakutavad eelised võivad hõlmata:
16.1.      võimalust osta Veebipoest kaupu soodsama hinnaga;
16.2.      kauba tasuta kohaletoimetamise võimalust teatud päevadel;
16.3.      võimalust saada Veebipoest kauba ostmiseks sooduskuponge;
16.4.      neile, kes on nõustunud otseturundussõnumite saamisega, võimalust saada lisateavet kavandatud väljamüügi ning muude kampaaniate ja pakkumiste kohta; 
16.5.      neile, kes on nõustunud otseturundussõnumite saamisega,  võimalust saada kasulikke infoteateid, professionaalide nõuandeid;
16.6.      neile, kes on nõustunud otseturundussõnumite saamisega, saada muid pakkumisi, kampaaniaid või soodustusi, mis esitatakse Programmis osalemise ajal.
17.           Veebipoes on ajakohastatud ja üksikasjalik teave konkreetsel ajal rakendatavate lisahüvede kohta.
18.           Programmis osaleja nõusolekul võib Ettevõte edastada talle uudiseid ja muid asjakohaseid teateid elektrooniliste sidevahendite kaudu: e-posti aadressil ja mobiiltelefoni numbril.
19.           Kui programmis osalejad nõustuvad isikuandmete töötlemisega isiklike pakkumiste saamise eesmärgil (profileerimine), võidakse täiendavate eelistena pakkuda isikupärastatud pakkumisi, isiklikke kampaaniaid, sünnipäevaüllatusi.
 
V.     Isikuandmete töötlemine
 
20.           Programmiga liitumisega lepivad Programmis osalejad kokku, et nende isikuandmeid töödeldakse vastavalt käesolevale Eeskirjale ja Privaatsuspoliitikale. Programmis osalejate isikuandmete vastutav töötleja on Ettevõte. Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse Programmis osaleja nõusolekul ja muul seaduslikul alusel, mis on nimetatud Eeskirja punktis 27.
21.           Selleks, et Ettevõte saaks hallata osalemist Programmis , töötleb Ettevõte Programmis osalejate:
21.1.      isikuandmeid, mis nad avaldavad, registreerudes Programmis: e-posti aadress, salasõna;
21.2.      isikuandmed, mis nad avaldavad, täites oma kontot: eesnimi, perekonnanimi, mobiiltelefoninumber, aadress, sugu, sünnikuupäev (kuu, päev);
21.3.      Programmi kasutamise ajal kogutud andmed: andmed kaupade ostmise, ostude arvu, kulutatud rahasumma, ostude arvu, kasutades eripakkumisi ja / või kampaaniaid, kupongi, andmeid saabunud infolehtede avamise kohta, andmed Programmis osaleja vaadatud kaupade, nende liikide kohta, Programmis osaleja poolt hinnatud toodete info, nende tüüp.
22.           Selleks, et Ettevõte saaks teha otseturunduse pakkumisi nõusoleku andnud Programmis osalejatele, töötleb Ettevõte Programmis osalejate kontaktandmeid: e-posti aadressi ja telefoninumbrit.
23.           Selleks, et Programmis osaleja saaks lisakasu ja personaliseeritud pakkumisi, isiklikke kampaaniaid, sünnipäevaüllatusi, võib Ettevõte töödelda teavet, mis on seotud Programmis osaleja isikuga („Personaliseerimisandmed“), mis on nimetatud Eeskirja punktis 21.
24.           Personaliseerimisandmed võivad hõlmata ka teavet Programmis osaleja harrastuste, hobide ja muu teabe kohta, mis aitab paremini mõista Programmis osaleja vajadusi. Neid isikuandmeid töödeldakse Programmis osaleja nõusolekul.
25.           Kui Programmis osaleja on nõustunud küpsiste või muu sarnase tehnoloogia kasutamisega, võib Ettevõte saata isikupärastatud pakkumisi, kasutades nende tehnoloogiate abil kogutud andmeid. Samuti võib Ettevõte hallata teavet, mis on seotud Programmis osaleja veebilehe ja infolehe kasutamisega („Kasutusandmed").   Kasutusandmed võivad sisaldada Programmis osalejate IP-aadressi, geograafilist asukohta, brauseri tüüpi ja versiooni, operatsioonisüsteemi, ümbersuunamisallikat, veebisaidi külastuse kestust, vaadatud veebilehti, veebisaidi sirvimisteid ja teavet saabuvate infolehtede lugemise kohta.
26.           Programmis osalejad võivad keelduda pakkumiste saamisest igal ajal, valides Ettevõtte juba varem saadetud teatistes sobiva lingi või pöördudes Ettevõtte poole aadressil: [email protected] või [email protected].   
27.           Programmis osalejate isikuandmeid säilitatakse 2 (kaks aastat) alates Programmis osaleja viimasest sisselogimisest kontole, et Ettevõttel oleks tõendusmaterjali vaidluse korral või õigusnõuete esitamiseks, jõustamiseks või kaitsmiseks. Programmis osaleja poolt hinnatud toodete infot säilitatakse 30 (kolmkümmend) päeva. Programmis osaleja andmeid võidakse pikemat aega säilitada, kui selline säilitamine on vajalik Ettevõttele juriidiliste kohustuste täitmiseks. Isikuandmete säilitamise tähtaja möödumisel hävitatakse Programmis osalejate andmed.
28.           Programmis osalejatel on õigus tutvuda enda Ettevõttes töödeldavate isikuandmetega, taotleda nende andmete parandamist, kustutamist, ümbertõstmist, mitte nõustuda nende töötlemisega, tühistada antud nõusolekuid ja ka teised andmesubjektide õigused. Rohkem teavet nende õiguste ja nende kasutamise kohta on Privaatsuspoliitikas.
29.           Ettevõtte isikuandmete töötlemisele kohaldatakse Privaatsuspoliitikat. Arvesse võttes seda, et Privaatsuspoliitikasse on märgitud olulised isikuandmete töötlemise põhimõtted, on Programmis osaleja kohustatud need tähelepanelikult läbi lugema ja veenduma, et kõik Privaatsuspoliitika põhimõtted on talle arusaadavad ja vastuvõetavad.
 
VI.   Programmi lõppemine
 
30.           Programmis osalemine võib lõppeda:
30.1.      Programmis osaleja taotlusel, kui soovitakse lõpetada osalemine Programmis;
30.2.      Privaatsuspoliitikas sätestatud juhtudel (näiteks kui Programmis osaleja palub kustutada tema isikuandmed);
30.3.      Kui programmis osaleja kustutab oma Programmi konto;
30.4.      Kui Ettevõte blokeerib Programmis osaleja Programmi konto seoses kahtlustatava ebaseadusliku kasutamise või pettuse juhtumiga;
30.5.      Kui Programmis osaleja enam kui 2 (kaks) aastat ei ole sisse loginud Programmi kontole Veebipoes.
30.6.      Kui Ettevõte tühistab Programmi;
30.7.      Kui Ettevõte muudab seda Eeskirja ja (või) Privaatsuspoliitikat ja sellised muudatused ei ole Programmis osalejale vastuvõetavad.
31.           Ettevõte jätab endale õiguse eemaldada Programmis osalejad Programmist:
31.1.      Kui Programmis osaleja kasutab Programmi, rikkudes seda Eeskirja ja (või) muud moodi üritab kahjustada Programmi turvalisust ja (või) proovib kahjustada teiste Programmis osalejate õigustatud huve.
32.           Programmis osalemise lõpetamisel või Programmis osaleja poolt Programmis osalemise lõpetamise taotluse esitamisel lõpetatakse Programmis osaleja osalemine Programmis ja kõik Programmis osaleja konto andmed säilitatakse eeskirja punktis  27 nimetatud tähtaja jooksul.
 
VII. Lõppsätted
 
33.           Kõigis küsimustes, mis on seotud Programmis osalemisega, palume pöörduda aadressil: [email protected].
34.           Kui teil on Privaatsuspoliitika kohta küsimusi või selleks, et tühistada nõusolek isikuandmete kasutamiseks, muude Privaatsuspoliitikas määratletud õiguste kasutamiseks või kaebuse esitamiseks võivad Programmis osalejad pöörduda Ettevõtte andmekaitseametniku poole e-posti aadressil [email protected].  
 
 
Uuendatud: 22.06.2020