Liitu SMART NET lojaalsusprogrammiga ja säästa! Liitu

Taganemisõigus

Lepingust loobumine, Kvaliteetse kauba tagastamine:
 1. www.k-rauta.ee ostjal („Ostja“) on õigus ilma põhjust nimetamata 14 (neljateistkümne) päeva jooksul keelduda kaubast, kui seda ei ole kasutatud, rikutud või selle väljanägemine ei ole oluliselt muutunud, see tähendab, et kauba või selle pakendi väljanägemisele on tehtud ainult sellised muudatused, mis olid vajalikud saadud kaubaga tutvumiseks. Ostja peab kasutama seda õigust vastutustundlikult ja tagastama kauba korralikus originaalpakendis, samuti tagastama kõik kauba komplekti kuuluvad osad. Kauba tagastamise kulud peab katma Ostja. 
2. SMART NET lojaalsusprogrammis osaleja, kes osaleb Smart NET lojaalsusprogrammis, saab 365 päeva jooksul tagastada toote, millel ei ole aegumiskuupäeva, kui toode on kasutamata, on kahjustatud, toote pakend on originaal ja sellel on kahjustamata, välja arvatud kodutehnika , video- ja audiokaubad, infotehnoloogia kaubad, telefonid ja lambipirnid - SMART NET lojaalsusprogrammis osalejal on õigus need kaubad tagastada 30 päeva jooksul alates ostu sooritamise päevast. Lojaalsusprogrammis "SMART NET" osaleja peab tagastama kõik toote komplektsed osad koos tootega ning katma toote tagastamise kulud.
3. Kui Smart NET lojaalsusprogrammi raames ostetud tootel on aegumiskuupäev ja seda ei ole kasutatud, kahjustatud, toote pakend on originaalne ega ole kahjustatud, siis SMART NET püsikliendiprogrammis osaleja saab sellise toote tagastada, kui kõlblikkusaja lõppu on jäänud vähemalt 2/3 tähtaega (arvestades toote müügipäevast).
4. Teises ja kolmandas punktis toodud tagastusgarantii ei kehti mõõdetud kaupadele, mis on lõigatud, kaalutud, lõigatud või valmistatud vastavalt SMART NET lojaalsusprogrammis osaleja soovile (sellist kaupa saab tagastada ainult täispaketi olemasolul , rull), aga ka toiduained, tubakatooted , parfümeeria, kosmeetika ja tualetitarbed, telefonide täidised, loteriipiletid, raamatud, ajalehed ja ajakirjad, taimed, mänguasjad ja mängud (v.a spordi- ja kalastusvarustus).
5. Kauba tagastamisel vastutab Ostja kauba väärtuse vähenemise eest, kui see on tekkinud toimingute tõttu, mis ei olnud vajalikud kauba laadi, omaduste ja toimimise kindlaks tegemiseks.
6. Kaup tuleb tagastada k-rauta.ee Liimi teeninduskeskusesse, mille aadressi leiate siit. Toote tagastusankeet (PDF-vormingus; WORD-vormingus).
7. Pärast Kauba kättesaamist ja selle kvaliteedi hindamist tagastab Müüja Kauba eest kogu või osa raha eest hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul arvates Kauba lähetamise tõendi müüjale laekumise või kauba tagastamise kuupäevast. Kui tagastatakse vaid osa Kaubast, tagastatakse nende Kauba kohaletoimetamise kulud, kui on kohaldatud saatmistasu. Kui kauba tagastamiseks valiti müüja pakutust erinev viis, mis tõi kaasa ebaproportsionaalsed või suuremad kulutused, ei ole müüja kohustatud katma kauba tagastamise kulusid.
8. Ostja vastutab Toote väärtuse vähenemise eest, kui Toode tagastatakse või selle pakend on kahjustatud, Toode on kaotanud kaubandusliku välimuse (kahjustatud etiketid, kaitsekile vms), Toodet on kasutatud, Toode on ilma autentsete siltide, kaitsekottide ja samade tarvikuteta, millega seda müüdi, Toode on räpases ja/või mitteoriginaalses pakendis (ilma juhiste ja garantiita, kui need tarniti koos Tootega), erineva komplektsusega kui Ostja poolt ostetud. Tagastamisel on vaja esitada arve või kassakviitung või muu Müüjalt Toote ostu-müüki kinnitav dokument (nt: maksekaardi väljavõte) ja tellimuse number.
9. Tagastatava kauba komplektsuse eest vastutab Ostja. Kui kaup ei ole komplektne, siis Müüja tagastatavat kaupa vastu ei võta.
10. Ostja õigus tagastada e-poest ostetud kvaliteetset kaupa ei kehti:     
10.1. lepingutele, mille alusel valmistati kaup tarbija eritellimusel, mitte polnud valmistatud eelnevalt, ja mis valmistatakse, arvestades tarbija isiklikku valikut või juhtnööre, samuti kaubale, mis on kohandatud selgelt tarbija isiklikeks vajadusteks;
10.2. lepingutele, millega osteti kiiresti riknevat kaupa või kaupa, mille säilivusaeg on lühike;
10.3. lepingutele, millega osteti pakendatud kaupa, mis on pärast kohaletoomist pakendist välja võetud ja mida ei saa tagastada tervishoiu või hügieeni põhjustel;
10.4. Lepingutele, millega osteti kaupa, mis pärast kohale toimetamist segunevad oma iseloomu tõttu eraldamatult teiste esemetega;
10.5. lepingutele, millega osteti pakendatud video- või audiosalvestisi või pakendatud tarkvara, mis on pärast kohaletoomist pakendist välja võetud;
10.6. lepingutele ajalehtede, perioodiliste väljaannete või ajakirjade kohale toomiseks, välja arvatud väljaannete ettetellimise lepingutele.
11. Juriidilistele isikutele (ettevõtjatele) ei rakendata õigust keelduda internetilepingust 14 (neljateistkümne) päeva jooksul ilma põhjust nimetamata.

Kauba kvaliteet:     

12. Ostja poolt vastuvõetud ja Veebipoes esitatavate kaupade värvid võivad veidi erineda, kuna värvide eraldusvõime sõltub Ostja individuaalsetest arvutiomadustest. Samuti võivad Veebipoes esitletud Kauba piltidel olla Kauba lisatarvikud või komponendid, mis ei kuulu müüdavasse Tootepakendisse (Tootepakett on märgitud Tootekuulutuse rubriigis „Tooteinfo“). Toode loetakse pakutavale pakkumisele vastavaks, kui see vastab e-poes toodud näidisele, mudelile või kirjeldusele Müüja ei vastuta toodete sisu, nagu toimetamise, tõlkevigade või kauba kvaliteedi eest. raamatud, mille eest vastutab eranditult toote kirjastaja/tootja.
13. Kui kohale toimetatud kaup ei vasta kvaliteedinõuetele, peab ostja pöörduma k-rauta.ee Liimi teeninduskeskusesse, mille aadressi leiate siit. Pretensiooni esitamise ankeet (PDF-vormingus; WORD-vormingus).
14. Võimalik mittekvaliteetne Kaup esitatakse esmajärjekorras Müüja garantii ja tagastuste osakonnale (garantii ja tagastuste osakonna kontaktid leiate siit) ja alles siis, kui on tuvastatud, et Kaup ei ole kvaliteetne, täidetakse Ostja taotlus seoses mittekvaliteetse Kaubaga. 
15. Seadmed, mis antakse hooldus/remonditeenindusele, ei tohi sisaldada Ostja isikuandmeid, SIM kaarte. Ostja peab enne selle esitamist varundama garantiihoolduseks esitatud digitaalse mäluga seadmete andmed mõnes teises seadmes. 
16. Kauba tootja garantiikohustused kehtivad ainult sel juhul, kui ei ole rikutud kauba kasutustingimusi. Enne Kauba kasutamist peab Ostja tähelepanelikult läbi lugema kauba kasutusjuhendi, Enne Kauba kasutamist peab Ostja tähelepanelikult läbi lugema kauba kasutusjuhendi. 
17. Kaupu, mis on antud hooldus/remonditeenindusesse, kuid millele ei ole järele tuldud garantiiteenindusse ja (või) Müüja juurde, säilitatakse 3 (kolm) kuud. Seda tähtaega hakatakse lugema esimese teate edastamisest Ostjale tema nimetatud kontaktandmetel (telefoni teel, e-postiga jne) selle kohta, et Ostja võib hooldus/remonditeenindusesse oma kaubale järele tulla. Kui nimetatud tähtaja jooksul Ostja kaubale järele ei lähe, on müüjal õigus kaupa mitte säilitada; Kaup tuleb utiliseerida. Sellisel juhul ei vastuta Müüja tema kätte jäetud kaubas oleva Ostja teabe eest ja muu sellise hävitamise tõttu Ostjale tekkinud kahju eest.
18. Kui Ostja on soetanud mittekvaliteetse kauba või teenuse, siis  ei piira Müüja antud kvaliteedigarantii ostja (tarbija) õigusaktidega sätestatud õigusi. Vaidlused kauba kvaliteedi, tagastamise ja muude ostu-müügi tingimuste kohta lahendatakse ostu-müügi reeglites sätestatud korras ja tuginedes siseriiklikele õigusaktidele. 
19. Kõigile Teie küsimustele vastame meeleldi e-posti aadressil [email protected] ja telefonil +372 6309700.
20. Ostja ja Müüja vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui Müüja on keeldunud ostja kaebuse rahuldamisest või Ostja ei ole nõus Müüja pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib ostja esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile (aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn või e-posti aadressil [email protected]). Täpsemat infot vaidluste lahendamise kohta leiate: www.komisjon.ee.    
21. Lisaks eeltoodule on Ostjal õigus e-poest ostetud kauba või teenusega seoses tekkinud vaidluse lahendamiseks kasutada internetipõhisese vaidluste lahendamise platvormi (ODR) http://ec.europa.eu/odr.   

Praak- või mittetäielikult komplekteeritud kaubad

22. Ostja, kes soovib esitada kaebuse praak- või mittetäielikult komplekteeritud kauba kohta, võib seda teha kas k-rauta.ee Liimi teeninduskeskuses kaupade tagastamise osakonnas või e-kirjaga aadressil [email protected].  
23. Kaebuse esitamisel peab ostja esitama järgmise teabe:
23.1. Kauba tellimuse numbri;
23.2. Esitama/nimetama Kauba defekti, rikke tunnused või puuduoleva osa;.
23.3. Esitama teised tõendid (näiteks Kauba foto, defekti koha foto (kui see on mehaaniline vigastus ja seda on võimalik pildistada), Kauba tootepakendi foto, muu.
  1. Kaebuse esitamisel on ostja kohustatud nimetama, milline oleks tema soov pretensiooni lahendamiseks:
24.1. Praakkaup palutakse asendada kvaliteetse kaubaga; 
24.2. Mittetäielikult komplekteeritud kaup palutakse täiendada komplektist puudu olevate osadega;
24.3. Palutakse kaubale kohaldada allahindlust, st vähendada vastavalt Kauba hinda;
24.4. Palutakse tagastada tasutud raha.
25. Vastus Ostja pretensioonile esitatakse Ostjale 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates Ostja apellatsiooni kättesaamise päevast. Raha tagastamise korral tagastab Müüja Ostjale Kauba eest raha ja selle kohaletoimetamise kulud. Kui tagastatakse ainult osa Kaubast, tagastatakse kohaletoimetamise kulud ainult juhul, kui ülejäänud sama tellimuse Kaubale, ainult ostes, kohaldataks madalamat määra kui Kauba ostmisel koos tagastatava Kaubaga ja ainult mahus, mis on võrdne eelnimetatud määrade erinevusega. Toote tagastamise kulud peab kandma Ostja. 

Kahjustatud saadetis

26. Koju kohale toimetatud saadetise kvaliteeti kontrollige kulleri juuresolekul. Kui märkasite, et pakend on vigastatud:
26.1. teavitage sellest kauba kohale toonud kullerit;
26.2. märkige saadetise saatedokumenti, et pakend on vigastatud, ja täitke koos kulleriga Pakendi vigastuste (kontrollimise) akt;
26.3. kontrollige pakendis olevaid kaupu ja kui need on vigastatud, siis fikseerige vigastused fotodel. Fotod on vajalikud kauba tagastamise protseduuri täitmiseks;
26.4. kui pakend ei ole vigastatud, siis ei ole vaja kulleri juuresolekul kaupa kontrollida. Kui võtate saadetise vastu ja allkirjastate dokumendid, siis loetakse, et saadetis on kohale toimetatud korrektsena.

Remonttööde ja tagastamise tingimused

27. Tootja ega UAB Kesko Senukai Digital ei vastuta programmide, andmete ega salvestatud teisaldatava meediumi kahjustuste või kaotsimineku eest. Kõvaketta vahetuse korral taastatakse garantiikorras ainult kõvakettal algselt olnud tarkvara ning seda juhul, kui klient esitab arvutiga kaasas olnud originaalmeedia ja litsentsid.
28. Kui seadme rike on tekkinud vedeliku või võõrkeha sattumisel seadmesse või mehhaanilise vigastuse tagajärjel, kaotab tootjagarantii kehtivuse.
29. Klient kohustub seadme ära viima kolme kuu jooksul peale seda kui UAB Kesko Senukai Digital on klienti teavitanud töö valmimisest. Selle tähtaja ületamisel on UAB Penktoji projekto bendrovė-il õigus võõrandada seadme tehtud töö, kulutatud varuosade ja hoiukulude katteks või toode utiliseerida.