Privaatsuspoliitika

Kesko Senukai Digital UAB on pühendunud teie eraelu puutumatuse kaitsmisele ja austamisele. Palun lugege see privaatsusteatis hoolikalt läbi, et mõistaksite, miks ja kuidas me teilt andmeid kogume ja neid töötleme. Palume teil tähele panna, et käesolev privaatsusteatis käsitleb üksnes K-rauta veebilehe ja e-poe kaudu kogutavate andmete töötlemist. 

Selles privaatsusteatises kirjeldatakse: 

 • kuidas me kasutame teie isikuandmeid,
 • milliseid isikuandmeid me jagame kolmandate isikutega,
 • kui kaua me teie isikuandmeid säilitame,
 • meie turundussõnumite saatmise korda,
 • teie õigusi,
 • kuidas me kasutame küpsiseid,
 • muud tähtsat eraelu puutumatuse kaitsega seotud teavet,
 • muudatusi selles, kuidas me teie eraelu puutumatust kaitseme,
 • kuidas meiega ühendust võtta.

Esimest korda meie veebilehte külastades palume teil nõustuda küpsiste kasutamisega selle teatise tingimuste alusel.

Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas me kaitseme teie eraelu puutumatust, kirjutage meile e-posti teel aadressil [email protected].


Kasutame teie andmeid mitmel moel – andmete töötlemise täpne kord oleneb andmete sisust. Alltoodud tabelites on kirjeldatud üksikasjalikult seda, mida ja miks me teie andmetega teeme.

Teie nimi ja kontaktandmed

Kuidas me neid andmeid kasutame? Miks?

Teie ostetud kaupade saatmiseks teie arve ja kohaletoimetamise aadressile


Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 10 (kümme) aastat alates tehingu sooritamise kuupäevast.

See on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks. Ilma teie nime ja kontaktandmeid kasutamata oleks tellimuste kohaletoimetamine keeruline.

Teile teenuse kohta tekstisõnumite, e-kirjade või teadete saatmiseks meie rakenduste kaudu, näiteks teave tellimuse oleku uuendamise kohta ja kvaliteediküsitlused


Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 1 (üks) aasta vastavasisulise sidepidamise lõpetamisest.

See on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (et teaksite, millal teie tellimus saabub), kvaliteediküsitlused aga aitavad meil oma teenuseid parandada (kvaliteediküsitluste saatmisest võite soovi korral siiski keelduda).

Teile e-posti teel, tekstisõnumitena või posti teel teabe saatmiseks meie uute toodete ja teenuste kohta


Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat teie vastavasisulise nõusoleku andmise kuupäevast ja andmed kustutatakse nõusoleku tagasivõtmisel.

Selleks, et teid kursis hoida. Sellist teavet saadame ainult teie loal.

Loosimiste läbiviimiseks


Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat pärast loosimängu lõppu ja loosimise võitjaks osutumisel mitte kauem kui 10 (kümme) aastat pärast auhinna kättesaamist.

See on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks: kui me ei saa teie andmeid loosimises kasutada, ei ole teil võimalik seda võita.

Teie isiku tuvastamiseks, kui esitate tellimuse telefoni teel


Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 1 (üks) aasta vastavasisulise sidepidamise lõpetamisest.

See on vajalik teie telefoni teel esitatud tellimuse haldamiseks.

Pettuste ärahoidmiseks ja avastamiseks


Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 3 (kolm) aastat teie viimasest kontole sisselogimisest või mitte kauem kui 10 (kümme) aastat tehingu sooritamisest (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).

Teie või k-rauta.ee vastu sooritatud pettuste ärahoidmiseks ja avastamiseks.

Teie huvid, elukohajärgne linn, sugu ja sünnikuupäev

Teie tegeliku vanuse tuvastamiseks


Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 3 (kolm) aastat teie viimasest kontole sisselogimisest või teie viimase ostu sooritamise kuupäevast (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).

Meie veebilehel pakutavad teenused on mõeldud vähemalt 14-aastastele isikutele.

Sihtrühmade segmentimisstrateegia jaoks


Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat teie vastavasisulise nõusoleku andmise kuupäevast ja andmed kustutatakse nõusoleku tagasivõtmisel.

Selleks, et vastata paremini teie huvidele. Nii pakutakse teile üldise sõnumi asemel vaid teemasid, mis teid huvitavad.

Teie makseandmed

Maksete vastuvõtmiseks ja tagasimaksete tegemiseks


Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 10 (kümme) aastat alates tehingu sooritamise kuupäevast.

See on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.

Pettuste ärahoidmiseks ja avastamiseks


Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 3 (kolm) aastat teie viimasest kontole sisselogimisest või mitte kauem kui 10 (kümme) aastat tehingu sooritamisest (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).

Teie või k-rauta.ee vastu sooritatud pettuste ärahoidmiseks ja avastamiseks.

Meievaheline suhtlus
See, mida olete meile öelnud, näiteks telefoni või e-posti teel.

Klienditeeninduse ja -toe pakkumiseks


Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 1 (üks) aasta vastavasisulise sidepidamise lõpetamisest.

See on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks, sest teame, et ootate meilt vaid parimat teenindust.

Ostude ja käitumise ajalugu
Teie ostetud ja ostukorvi lisatud tooted ning teie käitumine e-posti teel toimunud suhtluses, meie veebilehel ja rakendustes

Teile toodete müümiseks


Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 3 (kolm) aastat teie viimasest kontole sisselogimisest või teie viimase ostu sooritamise kuupäevast (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).

See on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (selleks kasutame ainult teie ostude ajalugu).

Klienditeeninduse ja -toe pakkumiseks ning toodete tagastamise haldamiseks


Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 3 (kolm) aastat teie viimasest kontole sisselogimisest või teie viimase ostu sooritamise kuupäevast (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).

See on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (selleks kasutame ainult teie ostude ajalugu).

Hüljatud ostukorviga seotud meilide saatmiseks


Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat teie vastavasisulise nõusoleku andmise kuupäevast ja andmed kustutatakse nõusoleku tagasivõtmisel.

Nii saame teile meelde tuletada, et olete ostukorvi lisanud veel tellimata toote. Uudiskirjade saamisest loobumise ja sätete haldamise võimalused leiate iga uudiskirja lõpust.

Isikustatud meilide saatmiseks


Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat teie vastavasisulise nõusoleku andmise kuupäevast ja andmed kustutatakse nõusoleku tagasivõtmisel.

See võimaldab meil vastata teie vajadustele ja huvidele ning tagada meie poolt parima teeninduse. Uudiskirjade saamisest loobumise ja sätete haldamise võimalused leiate iga uudiskirja lõpust.

Teave teie seadme kohta

Andmed, mida jagate meiega meie veebilehte külastades või meie rakendusi kasutades, sealhulgas teie IP-aadress ja seadme tüüp, kuvari eraldusvõime ning kui nõustute seda meiega jagama, siis ka teie asukohaandmed ning teave selle kohta, kuidas meie veebilehte ja rakendusi kasutate.

Meie rakenduste ja veebilehe parendamiseks, et seada teile vaikevalikuid


Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 3 (kolm) aastat teie viimasest kontole sisselogimisest või teie viimase ostu sooritamise kuupäevast (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).

See võimaldab meil pakkuda teile parimat võimalikku ostukogemust.

Meie veebilehe ja rakenduste kaitsmiseks


Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 3 (kolm) aastat teie viimasest kontole sisselogimisest või mitte kauem kui 10 (kümme) aastat tehingu sooritamisest (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).

Teie või k-rauta.ee vastu sooritatud pettuste ärahoidmiseks ja avastamiseks.

Google’i või Facebooki kontoga sisselogimise käigus kogutud andmed

Teile meie veebilehele ja rakendustesse sisselogimise võimaldamiseks


Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 3 (kolm) aastat teie viimasest kontole sisselogimisest või teie viimase ostu sooritamise kuupäevast (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).

See võimaldab meil muuta teile meie veebilehe ja rakenduste kasutamine ning meelepäraste kaupade ostmine lihtsamaks.

Nende isikuandmete jagamine meiega ei ole teile kohustuslik, kuid andmete jagamisest keeldumisel ei pruugi teil olla võimalik meie juures oste sooritada ja samuti ei pruugi meil sellisel juhul olla võimalik pakkuda teile parimat võimalikku kliendikogemust. See on aga teie valik – ja me austame seda.


Me võime teie isikuandmeid töödelda selles teatises kirjeldatud viisil, kui see on vajalik õigusnõuete täitmiseks või kaitsmiseks, olenemata sellest, kas sellised nõuded on esitatud kohtu-, haldus- või kohtuvälise menetluse korras. Seetõttu töötleme teie isikuandmeid õigustatud huvi alusel ja selleks, et kaitsta nii teie, meie kui ka teiste isikute õigusi.


Lisaks konkreetsetele eesmärkidele, mille jaoks võime teie isikuandmeid töödelda, nagu eespool nimetatud, võime teie andmeid töödelda ka juhul, kui see on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks või teie või teiste füüsiliste isikute eluliste huvide kaitsmiseks.

Soovime siiralt teie usalduse võita ja seda hoida, mistõttu jagame teie isikuandmeid ainult juhul, kui see on vajalik.

Võime teie andmeid jagada järgmiste kolmandate isikutega,kui see on vajalik teile meie teenuste pakkumiseks, nagu on sätestatud selles avalduses.

 • Me võime edastada teie isikuandmeid kõigile meie kontserni kuuluvatele ettevõtetele (sealhulgas meie tütarettevõtted, meie emaettevõte ja kõik viimase tütarettevõtted).
 • Me võime edastada teie isikuandmeid meie kindlustusandjatele ja kutselistele nõustajatele riskijuhtimiseks, kutsealase nõu saamiseks ning õigusnõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks.
 • Meie veebilehe kaudu tehtud ostudega seotud rahalisi tehinguid võivad töödelda meie makseteenusepakkujad. Jagame teie tehingute andmeid oma makseteenusepakkujatega vaid määral, mil see on vajalik teie maksete, tagasimaksete ja kaebuste haldamiseks.
 • Me võime edastada teie isikuandmeid teistele teenusepakkujatele konkreetsete teenuste osutamiseks.Nende hulka kuuluvad näiteks veebimajutusteenuse pakkujad, serverite ja nende hooldusteenuste pakkujad ning e-postiteenuste pakkujad. Alltöövõtjatega lepingu sõlmimisel võtame kõik vajalikud meetmed, et tagada teie isikuandmete kaitsmine ka meie andmetöötlejate poolt.

Lisaks nimetatud juhtudele võime teie isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele ka juhul, kui see on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks või teie või teiste isikute eluliste huvide kaitsmiseks.

Selles osas nimetatud kolmandad isikud võivad asuda ka väljaspool Leedu Vabariiki, Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Teie isikuandmete edastamisel sellistele isikutele võtame kõik vajalikud õiguslikud meetmed, et tagada teie eraelu puutumatuse õiguse nõuetekohane kaitsmine.

v2.01

2018-08-08