Liitu SMART NET lojaalsusprogrammiga ja säästa! Liitu

SMART NET lojaalsusprogrammi reeglid

SMART NET lojaalsusprogrammi reeglid
 
I. Kasutatud terminid ja definitsioonid
 
1. Taotlusvorm – programmis osalemiseks täidetakse veebipoes elektrooniline registreerimisvorm.
2. Isikuandmed – programmis osaleja isikuandmed, täpselt nagu reeglites kirjas.
3. Ettevõte - UAB “Kesko Senukai Digital”, registrijärgne aadress Kareiviu tänav. 11B, Vilnius, Leedu, juriidilise isiku kood 304144008.
4. Veebipood – e-pood www.k-rauta.ee
5. Programmi koostööpartnerid – ettevõtted, kes käitavad oma müügikohtades UAB “Kesko Senukai Digital” lojaalsusprogrammi SMART NET.
6. Programm – Ettevõtte lojaalsusprogramm SMART NET, mille eesmärk on pakkuda klientidele reeglite kohaselt lisahüvesid.
7. Programmis osaleja – programmi kasutajaks registreerunud isik, kellel on aktiivne SMART NET kaart.
8. Programmi pakkumised – allahindlused, soodustused, kingitused, vautšerid ja muud pakkumised, muu reklaamteave või -materjalid, mida programmis osalejale pakutakse programmikonto, programmipartneri müügikohtade, telefoni, e-posti, suhtlusvõrgustikukonto ja/või muude vahendite kaudu ja viisidel, samuti arvamuste küsimine pakutavate kaupade ja teenuste kohta, ettevõtte ja partnerite jaemüügipunktide kohta, erinevad mängud, loteriid, mis on korraldatud ainult lojaalsusprogrammis osalejatele kutsudes osalema konkurssidel, küsitlustes, toodete ja teenuste hindamistes, arvamusküsitlustes jms.  Püsikliendiprogrammide ja allahindlusi pakkuvate müügikohtade loetelu koostab, muudab või tühistab ettevõte omal äranägemisel ja see teave tehakse vabalt kättesaadavaks.
9. Personaalsed pakkumisedprogrammis osalejale tehtud isikustatud “SMART NET” programmipakkumised, mis põhinevad programmis osaleja tegevustel (ostu ja sirvimisajalugu) ja esitatud andmetel (profiiliandmed, programmikonto seaded, küsitlused jne.).
10. Programmikonto – programmis osaleja poolt ettevõtte veebipoes registreeritud konto, mis jagab programmis osalejale teavet programmi kohta ja samas kogub teavet programmis osaleja kohta.
11. SMART NET kaart – püsikliendiprogrammi SMART NET digitaalne kliendikaart.
12. Reeglid – lojaalsusprogrammi SMART NET reeglid.
 
II. Üldsätted
 
13. Reeglid sätestavad programmis osalemise üldtingimused. Käesolevate reeglitega reguleerimata või osaliselt reguleerimata suhteid reguleerivad ettevõtte muud avalikult kättesaadavad sisemised õigusaktid ja Leedu Vabariigi õigusaktid.
14. Programmi eesmärk on:
14.1. luua programmis osalejatele lisahüvesid;
14.2. teha pakkumised osalejatele kättesaadavaks;
14.3. õppida paremini tundma osalejaid ja nende vajadusi;
14.4. arendada ettevõtte veebipoodi, keskendudes programmis osalejate vajadustele;
14.5. ligi meelitada ja alal hoida programmis osalejaid ning premeerida neid nende lojaalsuse eest.
15. Ettevõttel on õigus reegleid igal ajal osaliselt või täielikult muuta, programm peatada, teatades sellest programmis osalejatele kümme (10) kalendripäeva ette kas avalikult või teatud juhtudel e-postiga. 
 
III. Programmis osalemine
 
16. Programmis võivad osaleda 14-aastased (neljateistkümneaastased) või vanemad füüsilised isikud.
17. Programmis osalemiseks peab klient registreeruma meie veebipoes.
18. Programmis registreerumiseks ja SMART NET-kaardi aktiveerimiseks peab isik täitma veebipoes ankeedi ja kinnitama, et on reeglitega tutvunud ja neist aru saanud ning nõustub neid järgima. Veebipoes registreerimine loetakse lõppenuks, kui isik saab ettevõttelt e-kirja, mis teavitab teda edukast programmiga liitumisest.
19. Konto sisselogimisandmed on kaitstud ja neid ei avaldata volitamata kolmandatele isikutele. Programmis osaleja peab hoidma SMART NET kaarti turvaliselt ega tohi seda üle anda kolmandale isikule.   
20. Programmis osaleja võtab täieliku vastutuse oma programmikonto, SMART NET kaardi ja tema andmete mis tahes sobimatu või volitamata kasutamise eest, sealhulgas oma programmikonto või SMART NET kaardi kasutamise eest kolmandate isikute poolt, mis viitab sätestatud punktide 19 ja 23 ning reeglite eiramisele.  
21. Programmis osaleja kohustub esitama täpseid, õigeid ja täielikke isikuandmeid.  Nõutavate profiiliandmete esitamata jätmine välistab isiku programmis osalemise.  Esitatud andmete muutumise korral peab programmis osaleja teavitama ettevõtet ja uuendama muutunud isikuandmeid programmikontol või pöörduma ettevõtte poole e-posti teel [email protected]
22. SMART NET kaardil ei ole aegumiskuupäeva.
23. Varastatud või kadunud SMART NET kaardi saab kaardiomanik blokeerida, logides sisse programmikontole või teavitades ettevõtet e-posti teel [email protected] või telefoninumbril +372 630 9700. Kui SMART NET kaardivaldaja SMART NET kaarti ei blokeerita, vastutab programmis osaleja SMART NET kaardi mis tahes volitamata kasutamise eest. Varastatud või kadunud SMART NET kaart blokeeritakse ühe päeva jooksul pärast teavitamist.
24. Osalejal võib korraga olla ainult üks aktiivne SMART NET kaart. 
 
IV. Programmi eelised
 
25. Programmis osalejaks saamisel tekib isikul õigus saada regulaarselt täiendavaid programmisoodustusi, mida programmis osalejatele aeg-ajalt pakutakse.  
26. Kõigile programmis osalejatele pakutavad eelised:
26.1. võimalus osta kaupu soodsama hinnaga;
26.2. võimalus kasutada tasuta kohaletoimetamise eripakkumisi;
26.3. võimalus saada kaupade ostmiseks soodusvautšereid;
26.4. võimalus tagastada kasutamata, kahjustamata kaup, mille säilitusaeg on pikem kui 365 päeva alates toote ostukuupäevast, välja arvatud kodutehnika, audiovisuaalsed vahendid, IT-tooted, telefonid ja lambipirnid, mida saab tagastada 30 päeva jooksul pärast ostukuupäeva;
26.5. säilitusaja lõppu jõudnud kasutamata kaupade tagastamise võimalus kahjustamata pakendis seni, kuni nende säilitusaja lõpuni (alates müügikuupäevast) on jäänud vähemalt 2/3 ajast.
26.6. muud hüved, nagu erinevad mängud, ainult lojaalsusprogrammis osalejatele korraldatud loteriid jne;
26.7. neile, kes on andnud nõusoleku otseturundusteadete saamiseks, võimalus saada täiendavat teavet kavandatavate müükide ja muude kampaaniate ja pakkumiste kohta;  
26.8. neile, kes on otsustanud saada otseturundussõnumeid, võimalus saada kasulikke reklaamteateid toodete ja nende omaduste kohta ning professionaalset nõu;
26.9. neile, kes on otsustanud saada otseturundussõnumeid ja andnud oma sünnikuupäeva, võimalus saada sünnipäevapakkumisi.
27. SMART NETi liikmetele mõeldud hinnad kehtivad Veebipoes ostu sooritamisel ka juriidilise isikuna. Sellisel juhul loetakse programmis osaleja, kes logis sisse oma programmikontole, kuid sooritab ostu juriidilise isiku nimel, juriidilise isiku esindajaks.
28. Veebipoes on saadaval ajakohane ja üksikasjalik teave igal ajahetkel kehtivate lisahüvede kohta.
29. Ettevõte võib programmis osaleja nõusolekul edastada programmis osalejale ja programmis osaleja poolt lisatud isikutele sobival viisil uudiskirju ja muid asjakohaseid teateid.  
30. Kui programmis osalejad nõustuvad isikuandmete töötlemisega isikupärastatud pakkumiste (profileerimine), saamiseks, võidakse programmis osaleja poolt lisatud kontaktidele pakkuda täiendava soodustusena isikupärastatud pakkumisi.
 
V. SMART NET kaardi kasutamine 
 
31. SMART NET kaart on isiklik kaart, mida saab kasutada ainult programmi registreerunud isik. 
32. Ettevõte ja programmipartnerid ei vastuta selle eest, kui SMART NET kaart ja/või SMART NET kaardiga seotud andmed (füüsilised või elektroonilised) on üle kantud kasutamiseks/avaldatud mis tahes viisil teisele isikule, samuti kui SMART NET kaart on kadunud või muul viisil avatud SMART NET kaardi omaniku poolt, seda käesolevates reeglites sätestatud korras.
33. SMART NET kaardi valdajal on õigus saada SMART NET kaardi pakutavat allahindlust kui SMART NET kaardi valdaja ostab kauba veebipoest, logides sisse osaleja programmikonto kaudu.
34. SMART NET kaardi allahindlusi ja sooduspakkumisi ei saa kombineerida teiste kliendikaardisoodustustega. SMART NET kaardi allahindlused ei kehti teiste kampaaniate käigus pakutavatele toodetele.
 
VI. Isikuandmete töötlemine 
 
35. Programmiga liitudes annavad osalejad nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks reeglites kirjeldatud viisil. Kui isik otsustab programmis osaleda, peab ta esitama teatud isikuandmed, kuna ilma nendeta ei saa ettevõte pakkuda võimalust programmis osaleda. Ettevõte on programmis osalejate isikuandmete vastutav töötleja.
36. Otseturundusega võivad nõustuda ainult 18-aastased ja vanemad isikud.
37. Ettevõte töötleb programmis osalejate isikuandmeid:
37.1. Programmi haldamise ja rakendamise eesmärgil: rakenduse kontoandmed (nt e-posti aadress, parool, nimi, kliendi ID, mobiiltelefoninumber, linn, sugu, sünniaeg (aasta, kuu, päev), valitud pood, valitud keel), SMART NET kaardi number, vöötkood, ostude ajalugu (nt programmis osaleja sirvimisajalugu (nt andmed programmis osaleja poolt vaadatud ja salvestatud toodete kohta, toodete tüübid)), teave programmis osalejate kampaaniates ja mängudes osalemise kohta, võidetud auhinnad, toote- ja teenuseülevaated, teave huvipakkuvate kaupade kohta ja programmis osaleja dokumendis täpsustatud andmete päringud.
37.2. Kui osaleja ostab kaupa juriidilise isiku nimel, töödeldakse täiendavalt juriidilise isiku esindajana osaleja isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, linn, esindatava juriidilise isiku nimi. 
37.3. Programmi haldamise ja läbiviimise eesmärgil töödeldakse programmis osaleja isikuandmeid seoses lepingu sõlmimise ja täitmisega ettenähtud korra alusel.
37.4. Kooskõlas programmi eesmärgiga, tagamaks, et programm vastab programmis osalejate vajadustele, viiakse eeskirja punkti 37.1 kohaselt läbi eelnimetatud andmeanalüüs, lähtudes programmis osalemise lepingu sõlmimisest ja täitmise vajadusest. Andmeid analüüsitakse selleks, et pakkuda müügikohtades tooteid ja teenuseid, mis vastavad kõige asjakohasemalt programmis osalejate vajadustele.
37.5. Ettevõte säilitab reeglite punktis 1 sätestatud eesmärkidel järgmisi andmeid: profiiliandmed (rakenduse kontoandmed, SMART NET kaardi number, vöötkood), ostude ajalugu - 10 aastat pärast lojaalsusprogrammis osalemise lõppu; andmed programmis osaleja poolt vaadatud toodete kohta - 90 (üheksakümmend) päeva alates vaatamise kuupäevast; ülejäänud reeglite punkti 37.1 kohaselt kogutavad andmed - 2 aastat pärast püsikliendiprogrammis osalemise lõppu.
37.6. Programmis osalejate isikuandmete töötlemisega seotud õiguste teostamise eesmärgil: programmis osalejate taotluses nimetatud andmed. Töötlemine põhineb juriidilisel kohustusel. Sel põhjusel säilitatakse isikuandmeid 2 aastat, alates taotluse esitamise päevast;
37.7. Programmis osaleja nõusolekul otseturunduse eesmärgil:  e-posti aadress ja telefoninumber, andmed saabunud uudiskirjade avamise kohta, programmis osaleja poolt uudiskirjadele tehtud klikid, andmed saabunud teksti- ja muude teadete kohta, andmed ettevõtte veebilehele sisselogimise kohta, andmed SMART NET kaardi kasutamise kohta;
37.8. Otseturunduse eesmärgil töödeldakse isikuandmeid programmis osaleja nõusoleku korral.
37.9. Selleks, et programmis osaleja saaks isikupärastatud pakkumisi ja isikupärastatud tutvustusi, võib ettevõte töödelda programmis osalejate isiksusega seotud teavet ("isikustamisandmed"), millele on viidatud  reeglite punktis 37.1. Neid isikuandmeid töödeldakse programmis osaleja nõusolekul. Sel eesmärgil hinnatakse ja profileeritakse programmis osaleja isikuandmeid, et võimaldada ettevõttel hinnata programmis osaleja vajadusi, tuvastada ja pakkuda programmis osalejale suuremat huvi pakkuvaid kaupu ja teenuseid ning küsida tema arvamust (sh. e-posti või telefoni teel) suuremat huvi pakkuvate kaupade või teenuste kohta. Sel juhul on eesmärgiks pakkuda programmis osalejale kaupa või teenuseid, võttes arvesse ostetavaid kaupu, kauba kogust ja hinda, ostmise kuupäeva ja kellaaega ning muid käesolevates reeglites kirjeldatud detaile. 
37.10. Käesolevate reeglite punktis 37.7 sätestatud eesmärkidel säilitatakse isikuandmeid 2 aastat pärast kuupäeva, mil programmis osaleja loobus osalemast otseturunduses.   Kaudne programmis osalemisest loobumine - 2 aastat pärast ettevõtte veebipoes viimast sisselogimist, ostmiskuupäeva või programmis osalemise lõpetamist, olenevalt sellest, milline on hiliseim variant. Andmed programmis osaleja poolt vaadatud kaupade kohta - 90 (üheksakümmend) päeva pärast vaatamise kuupäeva.
37.11. Lojaalsusprogrammi hüvana mängude ja loteriide võitjate isikuandmeid: ees-, perekonnanimi, isikukood, võidetud auhindade väärtust töödeldakse seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks välja antud auhindade eest tasu maksmise eesmärgil. võitjad. Isikuandmeid töödeldakse 10 aastat alates seadusest tuleneva kohustuse täitmise kuupäevast.
38. Kui programmis osaleja on andnud nõusoleku küpsiste või sarnaste tehnoloogiate kasutamiseks, võib ettevõte saata isikupärastatud pakkumisi, kasutades nende tehnoloogiate abil kogutud andmeid. Ettevõte võib töödelda ka teavet, mis on seotud programmis osaleja veebisaidi ja uudiskirjade kasutamisega ("Kasutusandmed"). Kasutusandmed võivad hõlmata IP-aadressi, geograafilist asukohta (riik ja linn), brauseri tüüpi ja versiooni, operatsioonisüsteemi, viiteallikat, veebisaidil veedetud aega, veebipoes vaadatud lehti, veebisaidil jälgitavaid teid ja teavet programmis osalejatele saadetavate uudiskirjade lugejaskonna kohta.
39. Programmis osalejad võivad igal ajal loobuda otseturunduse eesmärgil pakkumiste saamisest ja profiilide koostamisest, valides asjakohase lingi ettevõtte teates, mille nad on juba saanud, või võttes ettevõttega ühendust ([email protected]).
40. Programmis osaleja andmeid võib säilitada pikema aja jooksul, kui selline säilitamine on vajalik ettevõtte juriidiliste kohustuste täitmiseks või ettevõtte õiguslike või muude nõuete esitamiseks või nende eest kaitsmiseks. Pärast säilitustähtaja möödumist programmis osalejate isikuandmed hävitatakse.
41.Programmis osalejatel on õigus saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta, pääseda ligi ettevõtte poolt töödeldavatele isikuandmetele, nõuda oma isikuandmete parandamist, samuti oma isikuandmete kustutamist või nende isikuandmete töötlemise piiramist, kui selline palve on põhjendatud. Seaduses sätestatud juhtudel on teil õigus andmete teisaldatavusele, õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele või võtta tagasi nõusolek, profiili koostamise korral taotleda inimese sekkumist, väljendada oma seisukohta. ja vaidlustada otsus. Kui programmis osaleja leiab, et ettevõtte isikuandmete töötlemine rikub isikuandmete kaitset reguleerivaid õigusakte, on programmis osalejal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (inspektsiooni registrijärgne aadress Tatari tn 39, 10134 Tallinn, https://www.aki.ee/et) või järelevalveasutus teises Euroopa Liidu liikmesriigis, kus programmis osaleja elab või töötab.
42. Kui programmis osaleja soovib kasutada oma õigusi või tal on küsimusi isikuandmete töötlemise või oma õiguste teostamise kohta, võib ta  kirjutada ettevõttele aadressil [email protected]
 
VII. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele
 
43. Programmis osaleja isikuandmeid võidakse konkreetsete teenuste osutamiseks edastada valitud teenusepakkujatele, nagu veebilehe majutusteenuse, serverite ja serverihoolduse, infosüsteemide hoolduse (kaardihoolduse), e-postiteenuse, uudiskirjade ja uuringute, küsimustike digiteerimise, ostuandmete, profileerimise, e-kirjade ja muude teenuste pakkujad. Meili-, SMS- või muude telekommunikatsiooniteenuste pakkujad, programmipartnerid, sotsiaalmeedia kontohaldus, klienditeeninduskeskused, andmekaitseametnik. Kõigil partneritel on juurdepääs programmis osaleja isikuandmetele ulatuses, mis on vajalik nende teenuste osutamiseks.
44. Ettevõte kasutab teenuseosutajaid, kes tagavad andmete töötlemiseks piisava turvalisusetaseme, mis vastab füüsiliste isikute õiguste või vabaduste rikkumise ohule, kelle andmeid töödeldakse töötlemislepingu alusel, ning selline töötlemine on kooskõlas isikuandmetekaitse üldmääruse nõuetega.
45. Ettevõte võib isikuandmeid edastada mitte ainult ülalnimetatud juhtudel, vaid ka oma juriidiliste kohustuste täitmisel, samuti kui see on vajalik programmis osaleja, ettevõtte, partnerite või teiste isikute huvide kaitsmiseks. Otseturunduse eesmärgil võidakse programmis osaleja nõusolekul edastada isikuandmeid teistele ettevõtte partneritele nende otseturunduse eesmärgil.
46. Käesolevas lõikes nimetatud saajad võivad asuda väljaspool Leedu Vabariiki, Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Sellisel juhul edastatakse isikuandmed vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele andmekaitse sobiva taseme kohta või sellise otsuse puudumisel vastavalt Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud lepingu tüüptingimustele või muudele kaitsemeetmetele. sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruses. Isikuandmeid võib edastada ainult isikuandmetekaitse üldmääruses sätestatud nõuetele vastavatele kolmandatele isikutele.
 
VIII. Programmis osalemise aegumine
 
47. Programmis osalemine võib lõppeda:
47.1. programmis osaleja taotluse programmis osalemise lõpetamiseks esitamisel;
47.2. programmis osaleja programmikonto kustutamisel;
47.3. kui ettevõte on blokeerinud programmis osaleja programmikonto kahtlustatava väärkasutuse või pettuse tõttu;
47.4. kui programmis osaleja ei ole veebipoes oma programmikontole sisse loginud enam kui 2 (kaks) aastat ja/või ei ole kasutanud oma SMART NET kaarti;
47.5. kui ettevõte tühistab programmi. 
48. Ettevõte jätab endale ka õiguse programmis osalejad programmist välja arvata, kui programmis osaleja rikub programmi tingimusi  ja/või püüab muul viisil kahjustada programmi turvalisust ja/või teisi programmis osalejaid.
49. Programmis osalemise lõpetamisel säilitatakse kõik osaleja kontol olevad andmed käesolevates reeglites sätestatud perioodi jooksul. 
 
IX. Lõppsätted
 
50. Kõigi programmis osalemisega seotud küsimuste korral võtke ühendust e-posti teel: [email protected] või telefoninumbril +372 630 9700.
51. Isikuandmete töötlemise kohta tekkivate küsimuste korral, isikuandmete kasutamise nõusoleku tagasivõtmiseks, muude käesolevates reeglites sätestatud õiguste teostamiseks või kaebuse esitamiseks võivad programmis osalejad võtta ühendust ettevõtte andmekaitseametnikuga ([email protected])
 
Uuendatud: 06/01/2022